Zaštita djece na Internetu i društvenim mrežama

Slika /PU_SD/Slike/Safety net-bitka za sigurnost.JPG
Projektna aktivnost SIGURNOST DJECE NA INTERNETU I DRUŠTVENIM MREŽAMA

Nositelj projektne aktivnosti:  Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja: Od 2015. godine kontinuirano
 Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Podizanje razine svijesti kod djece, roditelja, stručnih službi u školama i šire javnosti o mogućim opasnostima i rizicima korištenja Interneta i društvenih mreža, te edukacija djece, roditelja i stručnih službi škola o navedenoj problematici
Ciljana grupa:  Učenici od 6. do 8. razreda osnovnih škola, učenici SŠ, roditelji, stručne službe škola i šira javnost
Pregled planiranih aktivnosti: Od strane FESB-a i Udruge DUMP (društvo mladih programera) izrađena je aplikacija sa kvizom znanja „Safety net – bitka za sigurnost“ koja je postavljena na web stranice OŠ grada Splita. Kviz ima i dio kontrolnih pitanja kojima se šalju poruke o mogućnosti zlouporabe, ali daju i savjeti kroz ponuđene odgovore. Posebna stavka aplikacije su upute policije o prijavi zlouporabe, ali i pregled kažnjivih ponašanja. U svrhu bolje informiranosti i savjetovanja ciljane skupine izrađeni su posteri i letci o navedenom preventivnom programu. Realiziraju se predavanja i edukacije.
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije:  Izrada aplikacije, predavanja, te suradnja s većim brojem partnera. Aktivnost prezentirana Vijeću za provedbu programa prevencije na području Grada Splita, te je dobila potporu Grada Splita. Aktivnost je prezentirana i prihvaćena na području više gradova županije. 2016./2017., u suradnji s vanjskim partnerima održana su predavanja učenicima 6 razreda i njihovim roditeljima, te članovima Vijeća roditelja i Vijeća učitelja, u svim školama na području grada Solina, kojom prilikom je obuhvaćeno 335 učenika, 120 roditelja i 142 člana Vijeća učitelja. U sklopu obilježavanja Dana sigurnijeg Interneta 2018. predstavljena nadograđena aplikacija „Safety net“ za srednje školama  prilagođena korištenju  na mobilnim uređajima što je medijski posebno predstavljeno. Povodom obilježavanja Dana sigurnijeg Interneta realizirano nagrađivanje dvoje učenika sa najboljim rezultatima u igri kviza što je planirano i u 2021.godini.  
 
Planirana realizacija u tekućoj godini:  Podjela letaka i postera školama, te praćenje broja posjeta izrađenoj aplikaciji. Predviđeno je i predavanje zajedno sa predstavnicima FESB-a i Udruge DUMP zainteresiranim uvjetovano epidemiološkim mjerama. Predviđeno ažuriranje sadržaja i obijesti ravnateljima škola o mogućnosti korištenja.
Planirana evaluacija:   Interna provedena  2017.i 2019 godine iz čega je razvidan uspjeh kako same aplikacije tako i cjelokupnog projekta te je po istom zaključak o potrebi nastavka projektne aktivnosti
Napomena bitna za vođenje projekta: Radi se o projektu PU i partnera te izrađenoj aplikaciji  koju je preuzela većina  OŠ i SŠ (obuhvaćeno preko 90 % škola) s područja Županije splitsko-dalmatinske. Planirano je kontinuirano ažuriranje kviz pitanja i materijala za učenje, koje će pratiti kretanje negativnih trendova koji se odnose na navedenu problematiku.