Policijske postaje

Prva policijska postaja Split

Split, Mike Tripala 6
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
 
 

I. POLICIJSKA POSTAJA SPLIT je temeljna policijska postaja I. kategorije sa sjedištem u Splitu, a obuhvaća dio područja Grada Splita, odnosno područja gradskih kotareva Grad, Varoš, Meje, Špinut, Lovret, Kman, Plokite, Sućidar, Kocunar, Pujanke, Brda, Ravne Njive i Neslanovac, te Općinu Šolta s mjesnim odborima Grohote, Rogač, Srednje Selo, Donje Selo, Donja Krušica, Maslenica, Nečujam, Gornje Selo, Stomorska i Gornja Krušica.

Područje I. Policijske postaje je cca 104,5 km kvadratnih, od čega 75 km kvadratnih otpada na područje otoka Šolte, koje također teritorijalno pripada I. PP Split. Na području I. PP prema popisu stanovništva iz 2001.god. prebivalo je 101 000 stanovnika, dok na otoku Šolti prebiva oko 1 480 stanovnika.
 
Ulice i dijelovi morske obale koji omeđuju teritorijalno područje I. Policijske postaje su:Ulica Domovinskog rata u smjeru juga, od raskrižja sa Dubrovačkom ul. do raskrižja sa Vukovarskom ul. pri čemu područje s desne strane ulice pripada I. Policijskoj postaji, Livanjskom ulicom, odnosno Zagrebačkom ul. u smjeru juga do gradske luke, pri čemu područje s desne strane pripada I. Policijskoj postaji. Južnu granicu teritorijalnog područja ove PP čine Obala Lazareta, Obala HNP-a uključujući Gat Sv. Nikole, Obala Ante Trumbića, Obala kneza Domagoja te morska obala koja se dalje na zapad proteže od Uvale Baluni duž Marjanskog poluotoka uključujući uvale Zvončac, Ježinac, Kašjuni, Bene te lučice Špinut, Split, Marjan, Mornar i Poljud (sve s sjeverne strane Marjanskog poluotoka). Granica postajnog područja I. PP Split se dalje proteže obalom RL Lora, «Brodograđevne industrije Split», dalje preko uvala Stinice i Duje do uvale Sjeverna luka gdje se granica nastavlja pružati duž željezničke pruge unutar Sjeverne luke (granica s PP Solin). Granica se sa sjeverne strane postajnog područja nastavlja pružati ulicom Bilice I (parni brojevi) do rotora Bilice te prema jugu ulicom ZNG-a do nadvožnjaka Vukovarske ulice, potom u smjeru zapada Vukovarskom ulicom (od broja 187 do broja 75A) do raskrižja s Dubrovačkom ulicom gdje se granica nastavlja pružati istom ulicom u smjeru sjevera do ulice Domovinskog rata pri čemu desna strana pripada I. PP Split.Na području I. Policijske postaje Split nalaze se: stara gradska jezgra s Dioklecijanovom palačom, gradska tržnica, Lučka kapetanija, Hrvatsko narodno kazalište Split, zgrada PU Splitsko-dalmatinske, zgrada gradskog poglavarstva, Županijski sud, park šuma Marjan, Institut za oceanografiju, više nautičkih i sportskih marina i lučica, RL Lora, Brodograđevna industrija Split, Sjeverna luka, željeznički kolodvor u Kopilici, više osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova te fakulteta, gradski stadion «Poljud», «Spaladium Arena», središte «Hrvatskih pošta», diplomatska i konzularna predstavništva Velike Britanije, Italije, Austrije, Njemačke, Španjolske, Češke, Danske i Mađarske te više muzeja, vjerskih objekata, ugostiteljskih objekata i gradskih plaža.
Ova Policijska postaja na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne i kriminalističke policije, a na području 5 policijskih sektora formirano je 9 ophodnih područja i 14 kontakt područja.
Postajom rukovodi načelnik Hrvoje Boban.

Druga policijska postaja Split

Split, Pojišanska 2
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon: 021/309 356; 309 357;
tajnica načelnika: 309 352
faks:  021/309 388
Mail: ii.pp.split@mup.hr
 

II. POLICIJSKA POSTAJA SPLIT je temeljna policijska postaja I. kategorije sa sjedištem u Splitu, a obuhvaća dio područja Grada Splita, odnosno područje gradskih kotareva Bačvice, Trstenik, Lučac - Manuš, Gripe, Bol, Blatine - Škrape, Lokve, Split III, Visoka, Mejaši, Mertojak, Žnjan, Sirobuja i Šine, te mjesnih odbora Kamen, Žrnovnica, Sitno Donje, Sitno Gornje, Srinjine i Stobreč, kao i Općinu Podstrana.

Područje II. Policijske postaje je oko 250 km kvadratnih, a popisom stanovnika iz 2001. godine na području ove PP prebivalo je 107 444 stanovnika.

II. policijska postaja teritorijalno graniči s I. postajom Ulicom Domovinskog rata u smjeru juga, od raskrižja sa Dubrovačkom ul. do raskrižja sa Vukovarskom ul. pri čemu lijeva strana ulice (gradski kvart Bol) pripada II. Policijskoj postaji, Livanjskom ul. , odnosno Zagrebačkom ul. u smjeru juga do gradske luke, pri čemu lijeva strana (gradski kvartovi Manuš, Lučac) pripadaju II. Policijskoj postaji.

Zapadnu granicu teritorijalnog područja ove PP čini Obala kneza Domagoja, odnosno trajektna luka u cijelosti, sa pripadajućim gatovima, odnosno njihovim najzapadnijim točkama.Zatim Dubrovačkom ulicom od raskrižja sa Ul. Domovinskog rata u pravcu istoka, odnosno jugoistoka, do raskrižja sa Vukovarskom ul., pri čemu desna strana ulice (gradski kvart Bol) pripada ovoj Policijskoj postaji., Vukovarskom ulicom u pravcu istoka do ul. Težački put, pri čemu desna strana ulice (gradski kvartovi Lokve, Blatine, Škrape, Smrdečac, Visoka) pripadaju ovoj Policijskoj postaji.

Prigradsko teritorijalno područje ove PP potom u istočnom i sjeveroistočnom dijelu grada Splita, do granice ove Policijske postaje sa teritorijalnim područjem Policijske postaje Solin, čine naselja: Dragovode, Mejaši, Vrboran, Kila, Kamen, Korešnica, Šine. Sjeverni rubni dijelovi naselja istih naselja predstavljaju granicu između teritorijalnih područja ove PP i Policijske postaje Solin, dok ovoj Policijskoj postaji pripada i naselje Dračevac, odnosno i dio naselja sjeverno od kolnika brze ceste, uključujući i objekt Zatvora Split, i južno od ul.Dračevac koja predstavlja sjevernu granicu teritorijalnog područja ove PP i PP Solin.
U pravcu istoka, odnosno jugoistoka područje ove Policijske postaje potom čini lijeva i desna strana Ul.kralja Stjepana Držislava, odnosno naselja koja južno graniče sa morskom obalom: Žnjan, Pazdigrad, Sirobuja, Duilovo, Gizdaruše, Stobreč, Miljevac, Sv. Martin do Mutograsa koji predstavlja jugo-istočnu granicu ove PP sa teritorijalnim područjem Policijske postaje Omiš, te naselja sa zapadne strane Ul.kralja Držislava (naselja Barutana, Šine, Strožanac, Grljevac, općina Podstrana, Gornja Podstrana, Sv.Martin).
Sjeverno, odnosno sjeveroistočno područje ove PP čine naselja: Zminjača, Kopila, Donja Žrnovnica, Aljinovići, Korešnica čiji rubni sjevero-zapadni dio čini granicu između teritorijalnog područja ove PP i Policijske postaje Solin, naselja Sitno Gornje i Sitno Donje čiji sjeverni dio čini granicu između teritorijalnog područja ove PP i Policijske postaje Omiš te naselje Srinjine čiji rubni jugoistočni dio prema naselju Dubrava čini granicu između teritorijalnog područja ove PP i Policijske postaje Omiš.

Južnu granicu teritorijalnog područja ove Policijske postaje čini morska obala koja od zapada u smjeru istoka uključuje gradske kvartove: Bačvice, Firule, Trstenik, Križine, Mertojak, Žnjan, Dulovo, Pazdigrad, uključujući i pripadajuće uvale, sve do južne granice sa Policijskom postajom Omiš u mjestu Mutogras.
Na području II. Policijske postaje Split nalaze se: željeznički kolodvor, autobusni kolodvor, trajektna luka, zgrada Županije, KBC «Split» i «Križine», zatvor Split, Uskok, konzularna predstavništva Švedske, Nizozemske, Slovenije i Slovačke, Športski centar Gripe, pomorski meteorološki centar, trezor «FINE», sjedište «HT»- regija Jug», «HEP»- elektroenergetski objekt Vrboran, ugostiteljski kompleks «Bačvice», više ugostiteljskih objekata, gradska plaža Bačvice, više fakultetskih objekata, srednjih i osnovnih škola te odgojnih ustanova.

Ova Policijska postaja na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne i kriminalističke policije, a na području policijske postaje formirano je ukupno 10 kontakt područja.
Postajom rukovodi načelnik Ante Balov.

Policijska postaja Brač

Supetar, Mladena Vodanovića 25
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon:  021/307 636

POLICIJSKA POSTAJA BRAČ je mješovita policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Supetru, a obuhvaća područje grada Supetra te općine Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan. U sastavu policijske postaje na predjelu Veško Polje nalazi se Zračno pristanište Brač.

Policijska postaja Brač teritorijalno pokriva područje cijelog otoka Brača koje se prostire na površini od oko 400 km kvadratnih, a nastanjeno je sa približno 14 tisuća stanovnika.Na području Policijske postaje Brač nalazi se sedam općina i grad Supetar koji je ujedno i administrativni centar otoka Brača, Općinsko državno odvjetništvo, Općinski i Prekršajni sud, Zračna Luka Brač, trajektne luke Supetar i Sumartin, autobusni kolodvor, Dom zdravlja Supetar, niz bankarskih i novčarskih ustanova, ugostiteljskih objekata kao i niz odgojno-obrazovnih ustanova od vrtića do osnovnih i srednjih škola.U Policijskoj postaji Brač djeluju operativno dežurstvo, temeljna, prometna, granična i kriminalistička policija i upravni poslovi.

Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima.Prometna policija obavlja poslove nadzora i upravljanja cestovnim prometom, prevenciju i podizanje razine sigurnosti u cestovnom prometu kao što su regulacija cestovnog prometa, sankcioniranje prometnih prekršitelja, očevidi prometnih nesreća i drugi poslovi iz domene sigurnosti prometa na cestama.Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, gospodarskog, organiziranog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).Granična policija obavlja poslove u svezi sigurnosti civilnog zračnog prometa i prelaženja državne granice, osigurava javni red i mir, obavlja poslove suzbijanja prekograničnog kriminaliteta te kontrole kretanja i boravka stranaca. Na području PP Brač nalazi se stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u zračnom prometu "Brač".
Referada za upravne poslove obavlja poslove prijave i odjave građana, izdavanja uvjerenja, osobnih iskaznica, vozačkih dozvola, putovnica, odobrenja za držanje ili nošenje oružja, zatim poslove vezane za primitak i otpust iz državljanstva, izdavanje odobrenja za boravak stranaca i slično.
Postajom rukovodi načelnik Žarko Smajić.

Policijska postaja Hvar

Hvar, Ive Miličića 5
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon:  021/ 307 565
faks:  021/504 212
Mail: pp.hvar@mup.hr

Kontakt policajci PP Hvar

POLICIJSKA POSTAJA HVAR je mješovita policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Hvaru, a obuhvaća područja gradova Hvar i Stari Grad, te općine Jelsa i Sućuraj, s pripadajućim graničnim prijelazima.

Policijska postaja Hvar obuhvaća područje otoka Hvara, kao i pripadajući morski pojas sa otočićima, tako da se ista sastoji od dva sektora i to teritorijalni sektor u kojeg spada područje otoka Hvara, te sektor more u kojeg spada pripadajući morski pojas sa otočićima .

Teritorijalni sektor se proteže od rta Pelegrin, kao najzapadnije točke otoka, do rta Sućuraj kao najistočnije točke čija je međusobna zračna udaljenost oko 76 km. Širina otoka varira , tako da je najširi u području starigradske nizine, a ukupna površina istog je oko 299.70 km kvadratnih. Na području sektora nalazi se 27 naselja od kojih su 24 naseljena , a tri nenaseljena, tako da je ukupni broj prijavljenih stanovnika oko 11 tisuća. Navedena naselja tvore četiri jedinice lokalne uprave i samouprave i to Grad Hvar, Grad Stari Grad, te Općinu Jelsa i Općinu Sućuraj, a ista su međusobno povezana sa glavnom otočnom prometnicom državnom cestom br. D116.
Na ovom području nalazi niz važnijih objekata od značaja i to sjedište Hvarsko-Bračko-Viške Biskupije, Općinski sud, šest poslovnica banaka, jedna podružnica FINA-e, te sedam poslovnica Hrvatskih pošta. Od privrednih objekta za navesti je jedno transformatorsko polje kao glavna karika sustava elektroopskrbe otoka Hvara i otoka Visa, te sustav vodoopskrbe sa crpnim i pumpnim stanicama te rezervoarima vodospreme otoka Hvara. Također se na području sektora nalaze tri benzinske postaje u vlasništvu INE i to stacionirane u gradu Hvaru, te mjestima Jelsa i Vrboska. Od ostalih privrednih objekata za navesti je tri velike hotelske kuće stacionirane u Hvaru Starom Gradu , te Jelsi i Sućurju, sa ukupno 14 hotelskih objekata. Također se na području sektora nalazi registrirano devet autokampova, te veći broj pansiona i hostela.
Na području sektora nalaze se 4 osnovne škole u većim mjestima kao Hvar, Stari Grad, Jelsa i Sućuraj, te dva srednjoškolska centra u Hvaru i Jelsi u kojima školu pohađa oko 1200 učenika, od čega na osnovnu školu otpada oko 830 učenika. Također se na području sektora nalazi šest ustanova za predškolski odgoj djece i u istima program pohađa oko 340 djece.
Područje sektora je povezano je sa kopnom trajektnim linijama između luka "Faros" i Splita, te između luka Sućuraj i Drvenik, kao i brodskim linijama Hvar-Split sa brodovima koji polaze sa otoka Lastova, te većim brojem brzo brodskih linija na relaciji Lastovo-Hvar - Split, te Jelsa – Bol - Split.

Sektor more obuhvaća priobalno područje otoka Hvara u dužini 254.2 km te morski akvatorij uz otok Hvar sa otočićima Šćedro, Zečevo, te arhipelagom Paklinskih otoka smješten neposredno ispred luke grada Hvara. Na navedene otočiće otpada 13 km kvadratnih, a isti su značajni turistički potencijal tjekom ljeta, jer na njima posluje veći broj turističkih objekatamahom restorana i sl. U navedenom sektoru nalaze se dvije ACI marine i to jedna u Vrboskoj, a druga na otočiću Palmižana koji je u sustavu arhipelaga Paklinskih otoka. Osim ovih za navesti je i četiri najznačajnije luke za pristan brodova i to u Hvaru, Starom Gradu, Jesli i Sućurju, kao i veći broj manjih pristaništa sagrađenih za vrijeme austrougarske. Sukladno navedenom na području sektora djeluju četiri ispostave lučke kapetanije Kapetanije Split. Na području sektora nalaze se dva sezonska granična prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu "Hvar" i "Stari Grad na otoku Hvaru".Postajom rukovodi načelnik Jure Tadić.

Postaja granične policije Imotski

Imotski, Put Gaja 2A
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon-PGP Imotski: 021/307 606, 309 189; 309 160
telefaks: 021/309 196
telefon - Upravni poslovi PP Imotski: 021/307-534
Mail:  pgp.imotski@mup.hr

Kontakt policajci PGP Imotski

POSTAJA GRANIČNE POLICIJE IMOTSKI je specijalizirana – granična policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Imotskom, a obuhvaća područje grada Imotskog te općine Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje (sjedište Drum), Proložac, Runovići, Zagvozd i Zmijavci. Nadležna je za nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima i zaštitu dijela državne granice s Bosnom i Hercegovinom u dužini od 40 km. Nadležna je i za obavljanje drugih policijskih poslova i poslova u vezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova te poslova sigurnosti cestovnog prometa.

Postaja granične policije Imotski se prostire na oko 606 kilometara kvadratnih a na postajnom području prebivaju 32 400 stanovnika. Sjeveroistočni se dio postajnog područja u duljini oko 60 kilometara proteže uz državnu granicu s BiH (općinama Tomislavgrad, Posušje i Grude u Zapadno hercegovačkoj županiji).
Sa južne strane postajnog područja, ispod vrhova planine Biokovo područje je Policijske postaje Makarska.

Na jugozapadu se nalazi postajno područje PP Omiš te na sjeverozapadu PP Sinj.  Na području PGP Imotski nalazi se administrativni centar grada Imotskog sa poglavarstvom Grada, Općinsko državno odvjetništvo, Općinski i Prekršajni sud. 
Na postajnom području se nalazi gradski kolodvor, Dom zdravlja Imotski sa još četiri doma zdravlja u okolnim općinama, carinske ispostave Imotski i Vinjani Donji, četiri srednje škole u sastavu Srednjoškolskog obrazovnog centra Mate Ujević Imotski, 10 osnovnih škola sa 25 područnih osnovnih škola, četiri predškolske obrazovne ustanove, te niz bankarskih i novčarskih ustanova i niz ugostiteljskih objekata.

PGP Imotski obuhvaća poslove granične policije, operativnog dežurstva, temeljne, kriminalističke i prometne policije, te upravne poslove.
Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne, krim. policije, prometne i granične policije na izvršavanje redovnih zadaća, usmjerava i koordinira radom službenika na terenu, pruža pomoć građanima, ostvaruje suradnju sa tijelima civilne vlasti, inspekcijama i drugim državnim tijelima, razmjenjuje saznanja sa drugim ustrojstvenim jedinicama i sl.
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela i prekršaja, intervencije po dojavama građana, osiguranja javnih okupljanja, pružanja pomoći građanima- asistencije, dovođenje osoba temeljem dovedbenih naloga, operativne i sigurnosne provjere, kao i druge radnje temeljem Zakona.
Kriminalistička policija provodi radnje i mjere u cilju pronalaska i hvatanja počinitelja kaznenih djela, pronalazak predmeta koji su predmet kaznenih djela ili mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom postupku, izvide kaznenih djela svih vidova kriminaliteta ( općeg, organiziranog, gospodarskog, zlouporabe opojnih droga, maloljetničke delinkvencije, kazneno ravne zaštite djece), kriminalističko-taktičke radnje (zasjeda-racija) i drugo.
Prometna policija obavlja poslove nadzora i upravljanja prometom, provođenja preventivnih i represivnih mjera prema vozačima koji ne poštuju prometne propise, obavljanje očevida prometnih nesreća, provođenje planova sa aspekta nacionalnog programa prometne sigurnosti i sl. 
Granična policija obavlja poslove kontrole i prelaska državne granice, suzbijanja nezakonitih migracija, suzbijanja prekograničnog kriminaliteta ilegalnog prebacivanja osoba i roba, dubinskog nadzora državne granice, provjere statusa stranaca boravka i sl. Na području PGP Imotski nalaze se dva stalna granična prijelaza zameđunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu - "Vinjani Donji" i "Vinjani Gornji", te tri stalna granična prijelaza za pogranični promet - "Jovića most", "Sebišina" i "Slivno". 
Upravni poslovi kojima se rješavaju statusna pitanja građana, izdavanja osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih i prometnih dozvola, registarskih pločica, poslovi oružja, dodjeljivanje JMBG-a, državljanstava, poslovi stranaca, izdavanje radnih dozvola, statusna pitanja stranaca i drugo.
Postajom rukovodi  načelnik Tihomir Nenadić.

 

Policijska postaja Kaštela

Kaštel Sućurac, Ante Starčevića 17 A
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon - upravni poslovi: 021/307 591
faks:  021/309 055
Mail: pp.kastela@mup.hr
 

POLICIJSKA POSTAJA KAŠTELA je mješovita policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Kaštel Gomilici, a obuhvaća područje Grada Kaštela (sjedište Kaštel Sućurac) te općine Lećevica, Prgomet i Primorski Dolac.

Policijska postaja Kaštela obuhvaća površinu od oko 250 km kvadratnih na kojoj prebiva oko 49 400 stanovnika. Karakteristično je da područje Grada Kaštela obuhvaća oko 30 km kvadratnih i tu živi preko 90 posto stanovništva dok općine kaštelanske zagore slabo nastanjene, te se prosuđuje da na području kaštelanske zagore živi oko 3 010 stanovnika. Granice područja djelovanja policijske postaje Kaštela, poklapaju se s teritorijalnim granicama grada Kaštela, te općina Primorski Dolac, Prgomet i Lećevica. Područje Policijske postaje Kaštela povezano je sa susjednim općinama željezničkim i cestovnim pravcima (državna cesta D8 oko 22 km, županijska cesta oko 23 km, autocesta A1 oko 15 km).Na području Policijske postaje Kaštela nalazi se više značajnih objekata, a to su: Zračna luka Split-Kaštela, Marina Kaštela, Tvornica cementa Sv. Juraj, Gradska športska dvorana, Željezara Split, Hoteli Resnik i Kastel, pet osnovnih škola i jedna srednja škola, te 11 vrtića, deset poštanskih ureda, pet banaka, FIN-a, 160 ugostiteljskih objekata i nekoliko objekata od kulturnih i povijesnih znamenitosti. 
U Kaštel Sućurcu smješteno je administrativno je središte Grada Kaštela, gdje je smješteno Poglavarstvo Grada Kaštela i Vijeće Grada Kaštela, Stalna služba općinskog suda u Splitu, Prekršajni sud, Ured državne uprave, Ured za obranu i Porezni ured. Područje policijske postaje podijeljeno je na dva sektora, i to: I. Sektor obuhvaća područje Kaštel Sućurca, Kaštel Gomilice, Kaštel Kambelovca i Kaštel Lukšića. II. Sektor obuhvaća područje Kaštel Starog, Kaštel Novog, Kaštel Štafilića i Kaštelanske Zagore (općine Primorski Dolac, Prgomet i Lećevica). U okviru I. i II. Sektora nalaze se i četiri kontakt-rajona i to Kaštel Sućurac, Kaštel Lukšić, Kaštel Stari i Kaštel Novi-Štafilić.
Policijska postaja Kaštela s južne strane u kaštelanskom zaljevu graniči s Postajom pomorske policije i njihovim područjem djelovanja na moru. Sa istočne strane Grada Kaštela i istočnom, sjevernom i sjeveroistočnom stranom Općine Lećevica, graniči s postajnim područjem Policijske postaje Solin. Sa sjeverozapadne strane Općine Lećevica i zapadne strane Općine Primorski Dolac, graniči s Postajnim područjem Policijske postaje Drniš, PU Šibensko-kninske. Sa zapadne strane graniči s postajnim područjem Policijske postaje Trogir.Policijska postaja Kaštela ustrojena je kao mješovita policijska postaja II. kategorije unutar područja Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, koja obuhvaća poslove policije, uključujući poslove operativnog dežurstva i kriminalističke policije, te upravne poslove. 
Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika. 
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima.
Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba). 
Službenici upravnih poslova obavljaju poslove u vezi: prijavništva domaćih i stranih državljana na svom području, osobnih iskaznica, vozačkih dozvola, putovnica i oružja, te druge upravne poslove.  
Postajom rukovodi načelnik Neno Gudelj.

Policijska postaja Makarska

Makarska, Petra Krešimira IV br.4
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
 

POLICIJSKA POSTAJA MAKARSKA je mješovita policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Makarskoj, a obuhvaća područje Grada Makarske te općine Brela, Baška Voda, Gradac, Podgora i Tučepi.

Policijska postaja Makarska nalazi se po svom zemljopisnom položaju na samom jugu Splitsko-dalmatinske županije, čije se zemljišne granice gledano sa mora protežu od Općine Brela do Općine Gradac, uključujući Grad Makarsku i naseljena mjesta: Donja Brela, Bast, Topići, Promajna, Krvavica, Bratuš, Veliko Brdo, Gornje Tučepi, Gornja Podgora, Drašnice, Gornje Igrane, Igrane, Živogošće, Mala Duba, Drvenik, Zaostrog, Podaca i Brist, te se nastavljaju do predjela "Dubci-Vruja" na zapadnom dijelu, gdje graniči sa Policijskom postajom Omiš, te do mjesta Potpoletnica na sjeverozapadnom dijelu, gdje graniči također sa Policijskom postajom Omiš, dok na južnom dijelu graniči sa Županijom Dubrovačko-neretvanskom u mjestu Gradac, odnosno sa Policijskom postajom Ploče, te na morskom dijelu granice s područjem Policijske postaje Brač i Policijske postaje Hvar, kao i do krajnjih granica područja policijske postaje na sjeveru, tj. planine Biokovo, te mjesta Brikva, gdje graniči sa područjem Policijske postaje Vrgorac i Policijske postaje Imotski.
Područje Policijske postaje Makarska prostire se na površini 566 km kvadrartnih, na kojem je nastanjeno oko 39 tisuća stanovnika.     

Na području Policijske postaje Makarska nalazi se Grad Makarska, Općinsko državno odvjetništvo, Općinski i Prekršajni sud, autobusni kolodvor, Dom zdravlja, trajektno pristanište, niz bankarskih i novčarskih ustanova, niz ugostiteljskih objekata i hotela, kao i niz odgojno-obrazovnih ustanova od vrtića, osnovnih i srednjih škola.
U Policijskoj postaji Makarska djeluje operativno dežurstvo, temeljna, prometna i kriminalistička policija. 
Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne, prometne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća, te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika. 
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima, dok djelatnici prometne policije osim gore navedenih zadaća obavljaju očevide prometnih nesreća. 
Prometna policija obavlja poslove nadzora i upravljanja cestovnim prometom, prevenciju i podizanje razine sigurnosti u cestovnom prometu kao što su regulacija cestovnog prometa, sankcioniranje prometnih prekršitelja, očevidi prometnih nesreća i drugi poslovi iz domene sigurnosti prometa na cestama.
Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).
Postajom rukovodi načelnik Geni Dropulić.

Policijska postaja Omiš

Omiš, Četvrt Vrilo 1
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon:  021/307 265
faks:  021/309 709
Mail: pp.omis@mup.hr

Kontakt policajci PP Omiš
 

POLICIJSKA POSTAJA OMIŠ je mješovita policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Omišu, a obuhvaća područje Grada Omiša te općine Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje.

Policijska postaja Omiš obuhvaća područje koje se proteže priobalnim dijelom Jadranske magistrale od mjesta Bajnice (autobusno okretište), gdje graniči sa područjem II PP Split, državnom cestom D-8 do raskrižja Dubci, gdje graniči sa postajnim područjem PP Makarska. Od područja raskrižja Dubci sjeverno državnom cestom D-39 do mjesta Katuni Prpuša gdje graniči sa postajnim područjem PP Imotski, kao i od Šestanovca državnom cestom D-62 do mjesta Grabovac, gdje graniči sa istom Policijskom postajom. Sa zapadne strane Postajnog područja od mjesta Tugare gdje graniči sa II PP Split, državnom cestom D -70 do čvora autoceste Blato na Cetini, nastavljajući županijskom cestom 6 260 do neposredne blizine mjesta Bisko, gdje graniči sa PP Sinj, kao i na sjeverozapadnom dijelu područja, gdje sa istom postajom graniči u mjestu Nova Sela. Ujedno područje nadležnosti proteže se autocestom A1 ukupno dužine 33 km od čvora Bisko, gdje graniči sa PP Sinj, do čvora Zagvozd – Zeleni most gdje je područje nadležnosti PP Imotski.

Na području Policijske postaje Omiš nalaze se strateški objekti hidrocentrala Zakučac i Kraljevac, brana Prančević, kao i športski objekti NK «Omiš» i NK «Orkan». Na istom području djeluje Općinski i Prekršajni sud, odnosno nalazi se jedna srednja škola, pet osnovnih škola s devet pripadajućih područnih osnovnih škola, te tri dječja vrtića s 19 odjeljenja, Dom zdravlja s pripadajućom hitnom službom i oko 130 ugostiteljskih i dr. objekata. Od drugih istaknutijih područja i objekata mogu se izdvojiti zaštićeni krajolik kanjona rijeke Cetine, tvrđava Fortica, vodopad Gubavica, kao i različiti susreti i to: Omiški ljetni festival klapa, Gusarske večeri s prikazom bitke, Moto-party Omiš i Duće, te državno natjecanjima u automobilizmu - Brnistra i Donji Dolac. Postaja teritorijalno pokriva oko 215 km kvadratnih, na čijem prostoru živi oko 25 650 stanovnika.Policijska postaja Omiš organizacijski obavlja poslove kao mješovita policijska postaja, tj. obavlja poslove temeljne, promete, kriminalističke policije, te upravnih poslova (prijave promjena prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva, dozvola za oružje i dr.) za građane i pravne osobe iz svih mjesta koji joj teritorijalno pripadaju. 
Operativno dežurstvo Policijske postaje tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne, prometne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća, te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika. 
Temeljna i prometna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja kroz II teritorijalna sektora i II kontaktna rajona, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima, poslove sigurnosti cestovnog prometa i dr.
Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).

Postajom rukovodi načelnik Ivica Puljak.

Policijska postaja Sinj

Sinj, Vrlička 71
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon:  021/307 319
faks:  021/309 303
Mail: pp.sinj@mup.hr
 

POLICIJSKA POSTAJA SINJ je mješovita policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Sinju, a obuhvaća područje gradova Sinja, Trilja i Vrlike te općine Dicmo (sjedište Kraj), Hrvace i Otok.

Područje Policijske postaje Sinj smješteno je u južnom dijelu Republike Hrvatske uz granicu sa državom Bosnom i Hercegovinom. U sastavu je Policijske uprave Splitsko –dalmatinske i to u njenom sjevernom dijelu. Policijska postaja Sinj prostire se na površini od  1077 km kvadratnih, a prema popisu stanovnika iz 2001.godine na ovom području živi 51432 stanovnika, sa gustoćom naseljenosti od 47.8  stanovnika po km kvadratnom.Teritorijalna nadležnost PP Sinj obuhvaća šest jedinica lokalne samouprave: gradove Sinj, Vrlika i Trilj, te općine Hrvace, Otok i Dicmo.  
Na području PP Sinj nalaze se administrativna središta jedinica lokalne samouprave i državne uprave, Općinski sud u Sinju, Općinsko državno odvjetništvo u Sinju, predstavništva više banaka, odgojno-obrazovne ustanove – osnovne i srednje škole.

Policijska postaja Sinj na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne ,prometne  i kriminalističke policije te upravne poslove (prijave promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanja statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.).Postajom rukovodi načelnik Mislav Filipović- Grčić.

Policijska postaja Solin

Solin, Kralja Zvonimira 114
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon:  021/307 318, 210 092; 309 789
telefon - upravni poslovi: 021/309 770; 309 771; 309 775
faks:  021/309 755
Mail: pp.solin@mup.hr

Kontakt policajci PP Solin
 


Policijska Postaja Solin obuhvaća grad Solin sa mjestima Vranjic, Kučine i Mravince te općine Klis, Muć i Dugopolje sa mjestima: Koprivno, Kotlenice, Liska, Konjsko, Broćanac, Dugobabe, Korušce, Vučevica, Blaca, Prugovo, Brštanovo, Nisko, Gizdavac, Donji Muć, Gornji Muć, Neorić, Sutina, Zelovo Sutinsko, Postinje Gornje, Postinje Donje, Ramljane, Crivac, Bračević, Radunić, Ogorje Donje, Ogorje Gornje, Vrba, Milešina Mala, Milešina Velika i Pribude. PP Solin graniči sa I PP; II PP, PP Kaštela, PP Omiš, PP Sinj, PP Drniš. Površina koju pokriva PP Solin je 393.5 km kvadratnih i na tom prostoru živi približno 33 000 stanovnika.Na području PP Solin nalazi se administrativno središte u gradu Solinu, Općinski sud, Prekršajni sud, antički lokalitet "Salona". U sklopu postajnog područja nalazi se više osnovnih škola, Visoko učilište, Dom zdravlja, više vrtića i športskih klubova, niz bankarskih i novčarskih ustanova, pošte, niz ugostiteljskih objekata, poslovne zone sa trgovačkim centrima.U PP Solin djeluje kriminalistička policija, temeljna policija, operativno dežurstvo i upravni poslovi.

Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te koordinira i usmjerava rad pol. službenika.
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevenira kaznena djela i prekršaje, otkriva počinitelje kaznenih djela, intervenira prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencija, osiguranja i zaštite kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih postupanja prema stranim državljanima.
Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba ).
Upravni poslovi rade na prijavništvu građana, poslovima prometnih isprava, poslovima oružja i na poslovima državljanstva i stranaca.
Postajom rukovodi načelnik Petar Puljiz.

Policijska postaja Trogir

Trogir, Put Muline 1
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
 
telefon - upravni poslovi: 
  • Poslovi sa strancima - 021/309 136
  • ​Vozačke i prometne dozvole - 021/309 137
  • Ostali dokumenti i upiti - 021/309 109
faks:  021/309 101       
Mail: pp.trogir@mup.hr

Kontakt policajci PP Trogir

POLICIJSKA POSTAJA TROGIR je mješovita policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Trogiru, a obuhvaća područje Grada Trogira te općine Marina, Okrug (sjedište Okrug Gornji) i Seget (sjedište Seget Donji), te mjesni odbor Grada Splita – Slatine.
Policijska postaja Trogir smještena je na zapadnom djelu PU Splitsko-dalmatinske. Svojim teritorijalnim područjem i kopnenom granicom na istočnom i sjeveroistočnom djelu graniči sa Policijskom postajom Kaštela, na zapadnom i sjeverozapadnom djelu područja graniči sa susjednom PU Šibensko-kninskom, dok na moru obuhvaća i sedam nautičkih milja državne granice. Područje odgovornost Policijske postaje Trogir obuhvaća grad Trogir, općine Seget, Okrug i Marina, mjesto Slatine na otoku Čiovo koje pripada općini Split, te dva naseljena otoka, Drvenik Veliki i Drvenik Mali koji teritorijalno pripadaju općini Trogir.
Ukupna površina područja iznosi 257 km kvadratnih, a nastanjeno je s približno 27 000 stanovnika, čija brojka raste za vrijeme turističke i po nekoliko puta, te je tako prema procjeni turističkih zajednica tijekom turističke sezone 2008. na području ove Policijske postaje bilo 200 754 gostiju.

Uža gradska jezgra grada Trogira je posebno interesantna kao turistička destinacija budući da je bogata kulturnim spomenicima zbog čega je  uvrštena i na popis UNESCO-a.Na području Policijske postaje Trogir nalazi se Općinski I Prekršajni sud Trogir, remontna i brodograđevna industrija, ACI marine u Trogiru i Marini, dvije srednje i pet osnovnih škola, u sklopu kojih se nalazi i sedam područnih osnovnih škola , veći broj novčarskih i ugostiteljskih objekata.U Policijskoj postaji Trogir djeluje operativno dežurstvo, temeljna, prometna i kriminalistička policija, kao i upravni poslovi.
Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne, prometne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika. 
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, pronalazak predmeta ili su predmet kaznenih djela i prekršaja, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima.
Prometna policija obavlja poslove nadzora i upravljanja cestovnim prometom, prevenciju i podizanje razine sigurnosti u cestovnom prometu kao što su regulacija cestovnog prometa, sankcioniranje prometnih prekršitelja, očevidi prometnih nesreća i drugi poslovi iz domene sigurnosti prometa na cestama.
Kriminalistička policija provodi mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba). 
Upravni poslovi obavljaju poslove registracije vozila, prijave i odjave prebivališta i boravišta građana, registracije oružja i izdavanje oružnih listova, izdavanje, produljenje i promjena podataka osobnih dokumenata kao što su: osobna iskaznica, vozačka dozvola i putovnica te obavljaju poslove sa strancima.
Postajom rukovodi načelnik Marko Doljanin.

Policijska postaja Vis

Vis, Vladimira Nazora 32
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon:  021/309 029; 309 010; 309 039
faks:  021/309 038
Mail: pp.vis@mup.hr
 
 
 
 

POLICIJSKA POSTAJA VIS je mješovita policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Visu, a obuhvaća gradove Vis i Komiža, s pripadajućim graničnim prijelazima.
Policijska postaja Vis teritorijalno pokriva područje otoka Visa (gradova Vis i Komiža i pet manjih mjesta) te područje Paklenih otoka, otoka Biševo i Svetac. 
Otok Vis prostire se u smjeru zapad-istok u dužini od 17 km ( rt Barjaci - rt Kampanel ) dok mu širina iznosi oko 7.5 km ( potez Pritišćina - Vini Bok na južnoj obali od poteza Mala Travna - Tiha kod Oključne na sjevernoj obali).  Površina otoka Visa i pripadajući otoka iznosi 102.32 km kvadratnih od koji 90.26 km kvadratnih otpada na sam otok Vis, 5.84 km kvadratna na otok Biševo, 4.34 km kvadratna na otok Svetac , a ostali dio na druge manje otočiće. 
             
Područje otoka Visa nastanjeno je sa oko 3 800 stanovnika, dok na drugim otocima nema stalno nastanjenih osoba, a u ljetnom periodu na području otoka Visa i drugih otočića procjenjuje se da broj osoba poraste i do četiri puta.
Na području grada Visa nalazi se administrativni centar Grada Visa, Policijska postaja, Prekršajni sud, poslovnica Splitske banke, poslovnica Fine , osnovna i srednjoškolska obrazovna ustanova, dječji vrtić, putničko brodsko pristanište, područje graničnog prijelaza , ispostava Lučke kapetanije , niz turističkih i ugostiteljskih objekata, dok se na području grada Komiže nalazi administrativni centar grada Komiže,  poslovnica Splitske banke, niz turističkih i ugostiteljskih objekata, ispostava Lučke kapetanije.
U policijskoj postaji Vis djeluje operativno dežurstvo, kriminalistička, temeljna, prometna i granična policija.
Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upučuje policijske službenike na izvršavanje potrebnih zadaća te pritom usmjerava i koordimira radom policijskih službenika. 
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, obavlja poslove asistencija, osiguranja i zaštite, poslove nadzora i upravljanja prometom, poslove suzbijanja nezakonitih migracija i druge poslove iz djelokruga policijskih poslova.
Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta ( općeg, organiziranog, gospodarskog, zlouporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delikvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).
Policijski službenici granične policije obavljaju poslove ulazno - izlazne kontrole putnika, plovila, prtljage i stvari na područjima graničnih prijelaza u suradnji na službenicima Carine i Lučke kapetanije.   Na području PP Vis nalaze se dva sezonska granična prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu - "Vis" i "Komiža".
Postajom rukovodi načelnik Zdravko Barbir.

Postaja granične policije Vrgorac

Vrgorac, Hercegovačka 5
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon:  021/307 337;  upravni poslovi 504-614
faks:  021/504-616;  674-195
 

POSTAJA GRANIČNE POLICIJE VRGORAC je specijalizirana – granična policijska postaja III. kategorije sa sjedištem u Vrgorcu, a obuhvaća Grad Vrgorac, kao i dionicu autoceste A1 od 442. km do 466. km. Nadležna je za nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima i zaštitu dijela državne granice s Bosnom i Hercegovinom u dužini od 28 km. Nadležna je i za obavljanje drugih policijskih poslova i poslova u vezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova te poslova sigurnosti cestovnog prometa.

Postaja granične policije Vrgorac obuhvaća područje čija se zemljišna granica proteže na svom jugozapadnom dijelu u mjestu Župa i sjeverozapadnom dijelu u mjestu Slivno. Graniči s gradom Imotski odnosno područjem pod PGP Imotski, odakle se u dužini oko 28 km proteže granica sa susjednom BiH do svog jugoistočnog dijela odnosno do mjesta Veliki Prolog gdje graniči sa PU dubrovačko –neretvanskom; granica sa PP Metković nalazi se dva km južno od mjesta Veliki Prolog prema Metkoviću odnosno mjestu Mali Prolog koji pripada PP Metković.

Na svom jugoistočnom dijelu PGP Vrgorac također graniči sa PU dubrovačko-neretvanskom, PP Ploče, u mjestu Draževitići gdje se granica sa navedenom PP nalazi južno prema mjestu Staševica cca 700 metara. S Policijskom postajom Makarska graniči na svom jugozapadnom dijelu u mjestu Brikva zaseok koji pripada PP Makarska, a koji se nalazi jugozapadno oko 700 metara od mjesta Duge Njive koje pripada PGP Vrgorac.
Područje PGP Vrgorac prostire se na ukupno 284 km2, sa ukupno oko 28 km državne granice sa BiH, a nastanjeno je sa oko 7 630 stanovnika.         

U samom Gradu Vrgorcu nalazi se administrativno sjedište Grada Vrgorca, autobusni kolodvor, kao i stalna služba Općinskog suda u Metkoviću i Prekršajni sud Vrgorac, Dom zdravlja –Vrgorac, niz bankarskih i novčarskih ustanova, ugostiteljskih objekata i odgojno-obrazovnih ustanova, od vrtića, osnovnih i srednjih škola.

Na području PGP Vrgorac nalazi se stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu "Orah" i stalni granični prijelaz za pogranični promet "Podprolog". Postajom rukovodi načelnik Ivan Kalajžić. 

Postaja prometne policije Split

Split, Put Plokita 81
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
faks:  021/504 098
adresa za dostavu elektronske pošte: pprp.split@mup.hr
adresa za dostavu dokaza o uplati novčanih kazni za prometne prekršaje: pprp.split.uplate@mup.hr

POSTAJA PROMETNE POLICIJE SPLIT je specijalizirana – prometna policijska postaja I. kategorije sa sjedištem u Splitu, a obuhvaća područje gradova Splita, Kaštela (sjedište Kaštel Sućurac), Solina, te općina Šolta (sjedište Grohote), Podstrana, Lećevica, Prgomet, Primorski Dolac, Dugopolje, Klis i Muć. U okviru svog djelokruga, Postaja pokriva i dionicu autoceste A1 od 341. km do 442. km.

Postaja na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja prvenstveno nadzor i upravljanje cestovnim prometom te druge poslove utvrđene Zakonom o policiji i drugim propisima.

Postaja prometne policije pokriva područje od oko 909 km kvadratnih na kojem živi oko 267 620 stanovnika. Granice teritorijalne nadležnosti su na zapadnom dijelu u mjestu Plano na cestovnom pravcu D-8, na istočnom dijelu u mjestu Mutogras, također na D-8, do Krila Jesenice koje pripada PP Omiš, na sjevernom dijelu graniči s PP Sinj na predjelu Križice na D-1 i u mjestu Crivac na cestovnom pravcu D-56 gdje graniči s PU Šibensko-kninskom. Postaja prometne policije teritorijalno pokriva i dionicu autoceste od 341. kilometra (od područja PU Šibensko-kninske) do 390. kilometra gdje graniči s PP Sinj, a također teritorijalno pokriva i cijelo područje Otoka Šolta.

Postajom rukovodi načelnik Željko Kapetanović.

Postaja pomorske policije Split

Vojarna "Admirala flote Sveto Letica-Barba", Zrinsko-Frankopanska bb, Split
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon:  021/307 688
Mail: ppop.split@mup.hr


 

POSTAJA POMORSKE POLICIJE SPLIT je specijalizirana – pomorska policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Splitu. Nadležna je za nadzor državne granice i poslove na moru na morskom akvatoriju Splitsko – dalmatinske županije, odnosno kontrolu prelaska državne granice na graničnom prijelazu Luka Split u Gradu Splitu i zaštitu dijela državne granice na moru u ukupnoj dužini od 196 n/m.

Na postajnom području nalazi se stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu "Split".Poslove granične kontrole u lukama na moru ova PP obavlja i izvan područja MPGP-a " Luka Split" na sedam mjesta van graničnog prijelaza i to u Sjevernoj luci, Brodosplit, Silos Vranjic, Sveti Juraj, Sveti Kajo, INA Solin i Brodotrogir.

PPP Split je nadležna za područje državne granice na moru u dužini od 196 n/m što je 38 posto od ukupne morske državne granice na moru od 507 n/m, ali i za područje unutarnjih morskih voda Županije S-D,čija je ukupna površina mora od 6 500 km kvadratnih, čija je širina 65 n/m( istok-zapad ), a dužina 80 n/m ( sjever -istok). Područje akvatorija je sjecište pomorskih putova Jadrana, a ujedno je i vanjska granica jedne od zemalja Schengena ( R. Italija ).Područje Pomorskog sektora je se proteže na zapadu od uvale Sičenica na kopnu, crtom razgraničenja na moru sa PU Šibensko-kninskom do točke l.( 15 50 N i 43 19 E ), potom granicom teritorijalnog mora akvatorija Malog Drvenika, Visa ( do crte razgraničenja sa Pomorskim sektorom PP Visa ), Sv.Andrije, Jabuke, na južnom dijelu proteže se granicom teritorijalnog mora otoka Biševa, Visa( do razgraničenja sa Pomorskim sektorom PP Visa ),Sušca, Palagruže i Galijule, na istočnom dijelu prati liniju razgraničenja na moru sa PU Dubrovačko-neretvanske i crtom razgraničenja sa Pomorskim sektorom PP Hvar između točaka ll ( 16 27 N i 43 00 E ), točke lll ( 16 08 N i 43 14,5 E ) i točke lV ( 16 24,5 N i 43 14,5 E ), zatim sredinom Hvarskog kanala do točke V ( 17 01 N i 43 12,8 E ), te nadalje granicom razgraničenja sa Pomorskim sektorom PP Hvar do točke Vl ( 17 16 N i 43 04,5 E ) koja se nalazi na crti razgraničenja sa Pu Dubrovačko-neretvanskom do pozicije na kopnu koja predstavlja područno razgraničenje općine Ploče i Gradac ( Mandina mlinica).
Sjeverna granica sektora je priobalje između uvale Sičenica na zapadu i Mandina mlinica na istoku.
Postajom rukovodi načelnik Joso Vujić.

Postaja aerodromske policije Split - Resnik

Kaštel Štafilić, Dr. Franje Tuđmana
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon:  021 / 504 139
faks:  021/ 504 115
Mail: pap.resnik@mup.hr
 

POSTAJA AERODROMSKE POLICIJE RESNIK je specijalizirana – aerodromska policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Kaštel Štafiliću, a obuhvaća područje Zračne luke Split – Kaštela te pripadajući granični prijelaz.

Postaja aerodromske policije Resnik na svom teritorijalnom području pokriva cjelokupno područje Zračne luke "Split-Kaštela". Osnovna zadaća postaje aerodromske policije je provedba zadaća iz domene sigurnosti zračnog prometa, kao i poslovi kontrole prelaska državne granice, uz obavljanje svih ostalih poslova iz djelokruga rada policije.

Na postajnom području nalazi se stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu "Split".
Postajom rukovodi načelnik Ivan Vujević

Postaja granične policije Trilj

Vedrine, Kristine Šušnjare 2, 21240 Trilj
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
faks:  021/504 700
Mail: pgp.trilj@mup.hr
 

POSTAJA GRANIČNE POLICIJE TRILJ je specijalizirana – granična policijska postaja II. kategorije sa sjedištem u Trilju, nadležna za nadzor državne granice, odnosno kontrolu prelaska državne granice na pripadajućim graničnim prijelazima i zaštitu dijela državne granice s Bosnom i Hercegovinom u dužini od 80 km. 

PGP Trilj vrši nadzor i kontrolu prelaska državne granice sa susjednom BiH od crte razgraničenja PU-Šibensko-kninske točnije od predjela Jankovo Brdo- Dinara do mjesta Cera, graniči sa PP Imotski. Cijelo područje državne granice uglavnom je brdsko-planinskih karakteristika. Dužina granične crte je oko 80 km, a u graničnom području živi oko 20 000 stanovnika.
Na području PGP Trilj nalaze se sljedeći granični prijelazi: Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu „Kamensko“
Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu „Aržano“
Stalni granični prijelaz za pogranični promet „Bili Brig“
Stalni granični prijelaz za pogranični promet „Aržano Pazar“
Stalni granični prijelaz za pogranični promet „Dvorine“
Stalni granični prijelaz za pogranični promet „Cera“

Područje odgovornosti ove PGP Trilj u svom organizacijskom smislu podjeljeno je na dva granična sektora i dvanaest stalnih ophodnih rajona. Područje I sektora podjeljen je na pet ophodnih područja, a II sektor na sedam ophodnih područja. Državna granica pokriva se do pet km u dubini teritorija i to autoophodnjama, odnosno dubinskim kontrolama.Postajom rukovodi načelnik Ljubo Zečić.