Prevencija putem medija

Slika /PU_SD/Slike/odnosi s javnoscu shutterstock_125411825.jpg
INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE GRAĐANA PUTEM SPECIJALIZIRANE RADIO EMISIJE
Nositelj projektne aktivnosti: Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja: Od 2010.
Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Informiranje građana o radu policije i kriminalitetu, te o načinima samozaštitonog ponašanja, upoznavanje s radom policije i stvaranje većeg povjerenja, informiranje o stanju sigurnosti, davanje korisnih i praktičnih savjeta, te reagiranje na negativne trendove.
Ciljana grupa: Šira javnost i ugrožene rizične skupine
Pregled planiranih aktivnosti: Dogovor termina i mjesečni odabir tema, definiranje ciljeva emisije i količina informacija i savjeta koji bi trebali biti upućeni, informiranje o stanju sigurnosti općenito i po određenoj problematici, ukazivanje na specifičnosti policijskog postupanja i ovlasti za postupanje, razgovor sa partnerima i zainteresiranom stranom u problemu, javljanje slušatelja uživo i odgovaranje na pitanja, evidentiranje tema i problema po kojima se slušatelji javljaju sa ciljem povratne informacije
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije: U 2016. realizirano je 13 tematskih emisija, koje su u istom terminu emitirane svaki treći tjedan. Odabir tema u okviru dogovora sa specijaliziranim linijama rada i urednicima s radija. Problematika uvjetovana aktualnostima i interesom javnosti, od općeg i imovinskog kriminaliteta, suradnje i zajedničkih aktivnosti policije sa školama, športskim i drugim udrugama građana, sigurnosti u prometu do zaštite maloljetnika. U emisijama su sudjelovali policijskih službenici čije linije rada zahvaćaju problematiku koja je tema emisije, kao i vanjski suradnici, čije aktivnosti se provode u suradnji s pojedinim linijama rada policije. Tijekom 2017 održano 13 tematskih emisija te  2018. emitirano je 12 tematskih radio emisijaU sklopu OA „Mir i dobro“ emitirana je radio reklama kojom se skreće pozornost javnosti na opasnosti kod uporabe pirotehničkih sredstava.  U 2019. realizirano 12 radio emisija a tijekom 2020. 9 radio emisija u kojima su uz djelatnike policije sudjelovali i vanjski suradnici. Planirana realizacija u tekućoj godini: Nastavak aktivnosti po zadanim i dogovorenim temama, u dogovoru s Odjelom za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću
U 2021. emitirano je 12 emisija u kojima su uz djelatnike različitih linija rada u policiji sudjelovali i vanjski partneri.  
Planirana evaluacija: Da – interna uvjetovano pozitivnim i negativnim kontacijama
Napomena bitna za vođenje projekta: Aktivno sudjelovanje urednika i voditelja emisije u uređivanju tema, obzirom na interes javnosti.