Prevencija kriminaliteta kroz partnerstvo sa zajednicom

PARTNERSTVO ZA SIGURNIJU ZAJEDNICU - gradski kotarevi i mjesni odbori Grada Splita
 Nositelj aktivnosti: Ured načelnika PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja:  2017/2018, nastavak kroz kontinuirane izdvojene aktivnosti
Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Poboljšanje suradnje policije i GK i MO grada Splita na partnerskom rješavanju problema građana i podizanje razine kvalitete življenja
Ciljana grupa: Čelni ljudi GK i MO, izabrani predstavnici i zainteresirani građani, vanjske institucije
Pregled planiranih aktivnosti: Ured načelnika , I i II PP i Postaja prometne policije  u skladu sa zapažanjima policijskih službenika i traženjima GK i MO, javnim pogovorom, statističkim podacima, kao i analizom kažnjivih ponašanja, definiraju okolnosti i činjenice koje pogoduju počinjenju kažnjivih radnji, odnosno druge okolnosti koje pogoduju stvaranju osjećaja nesigurnosti kod građana te rade na rješavanju problema. Aktivnost uključuje pokušaj reaktiviranja rada Vijeća za prevenciju na razini GK i MO
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije: Definiranje problema po prioritetima od situacijskih žarišta do problematike premeta i zaštite rizičnih skupina. Koordinacija ukupnog policijskog postupanja, primjena primjera dobre prakse te partnerstvo na razini osobnih kontakata  u rješavanju problema.   Stalni sastanci i  informiranje izabranih predstavnika GK i MO o aktivnostima policije te informiranje građana o stanju sigurnosti. Uključivanje predstavnika gradskih službi. Obilazak svih GK i MO sa službenicama za prevenciju. Velik broj problema koji nije uvjetovan policijskim postupanjem. 2020 g. obilazak 15 GK i MO. Tijekom 2021 uvjetovano pandemijom realizirana aktivnost na 7 GK. U 2022 g.  uvjetovano izborima realizirana aktivnost na 9 GK uz održan sastanak sa novo izabranim predstavnicima svih GK i MO te ponuđenu suradnju i osnivanje Vijeća za prevenciju. 2023 održan zajednički sastanak sa predstavnicima svih GK i MO uz nazočnost gradonačelnika. Izvršen obilazak i kontakt od strane pol. službenika za prevenciju sa I PP,  II PP, PPrP i službenika Ureda načelnika.
Planirana realizacija u tekućoj godini: Nastavak tematskih sastanka. Rješavanje situacijskih žarišta i usmjerena pojačana nazočnost policije,  Informiranje javnosti i građana. Tijekom 2024. planirana dodatna aktivnost sa svim GK i MO od pol. službenika za prevenciju i kontakt policajca I i II PP uz koordinaciju Ureda načelnika.
Planirana evaluacija: Interna - provedena 2018. sa pozitivnim pokazateljima i zaključkom o nastavku po provedenom modelu rada neposrednih kontakta i razgovora. Negativna konotacija je izostanak samoinicijative od GK prema policiji.      
Napomena bitna za vođenje projekta: Jačanje partnerske suradnje policije sa GK i MO Splita i podizanje razine osjećaja sigurnosti. Ciljano usmjeravanje rada policije i dogovor sa stručnim službama grada uz potporu Vijeća za provedbu program prevencije na području grada Splita.