Prevencija kriminaliteta kroz partnerstvo sa zajednicom

PARTNERSTVO ZA SIGURNIJU ZAJEDNICU - gradski kotarevi i mjesni odbori Grada Splita
 Nositelj aktivnosti: Ured načelnika PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja:  2017./2018. nastavak kroz kontinuirane izdvojene aktivnosti
Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Poboljšanje suradnje policije i GK i MO grada Splita na partnerskom rješavanju problema građana i podizanje razine kvalitete življenja
Ciljana grupa: Čelni ljudi GK i MO, izabrani predstavnici i zainteresirani građani, vanjske institucije
Pregled planiranih aktivnosti: Ured načelnika , I i II PP i Postaja prometne policije  u skladu sa zapažanjima policijskih službenika i traženjima GK i MO, javnim pogovorom, statističkim podacima, kao i analizom kažnjivih ponašanja, definiraju okolnosti i činjenice koje pogoduju počinjenju kažnjivih radnji, odnosno druge okolnosti koje pogoduju stvaranju osjećaja nesigurnosti kod građana te rade na rješavanju problema. Aktivnost uključuje pokušaj reaktiviranja rada Vijeća za prevenciju na razini GK i MO
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije: Definiranje problema po prioritetima od situacijskih žarišta do problematike premeta i zaštite rizičnih skupina. Koordinacija ukupnog policijskog postupanja, primjena primjera dobre prakse te partnerstvo na razini osobnih kontakata  u rješavanju problema.   Stalni sastanci i  informiranje izabranih predstavnika GK i MO o aktivnostima policije te informiranje građana o stanju sigurnosti. Uključivanje predstavnika gradskih službi. Obilazak svih GK i MO sa službenicama za prevenciju. Velik broj problema koji nije uvjetovan policijskim postupanjem. 2020. obilazak 15 GK i MO. Tijekom 2021. uvjetovano pandemijom realizirana aktivnost na 7 GK. U 2022.  uvjetovano izborima realizirana aktivnost na 9 GK uz održan sastanak sa novo izabranim predstavnicima svih GK i MO te ponuđenu suradnju i osnivanje Vijeća za prevenciju.
Planirana realizacija u tekućoj godini: Nastavak tematskih sastanka. Rješavanje situacijskih žarišta i usmjerena pojačana nazočnost policije,  Informiranje javnosti i građana. Objedinjavanje prioritetnih aktivnosti sa novo izabranim predstavnicima i donošenje planova na razini grada. Tijekom 2023. planirana dodatna aktivnost sa svim GK i MO od pol. službenika za prevenciju i kontakt policajca I i II PP uz koordinaciju Ureda načelnika.
Planirana evaluacija: Interna – provedena 2018. sa pozitivnim pokazateljima i zaključkom o nastavku po provedenom modelu rada neposrednih kontakta i razgovora. Negativna konotacija je izostanak samoinicijative od GK prema policiji.      
Napomena bitna za vođenje projekta: Jačanje partnerske suradnje policije i GK i MO Splita i podizanje razine osjećaja sigurnosti. Ciljano usmjeravanje rada policije i dogovor sa stručnim službama grada uz potporu Vijeća za provedbu program prevencije na području grada Splita.Prevencija kriminaliteta kroz partnerstvo s lokalnom samoupravom i rad Vijeća za prevenciju
             
Odjel prevencije u borbi protiv kriminaliteta usko surađuje s Vijećima za prevenciju kriminaliteta na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske. 

Potencijal lokalne sredine i lokalne samouprave:
 • Razumijevanje problema kroz sve dimenzije (rano otkrivanje uzroka problema)
 • Mogućnost samostalnog definiranja problema (pogađanje biti i određivanje prioriteta)
 • Prilika svima da daju doprinos sigurnosti i kvaliteti življenja u svojoj sredini (preuzimanje odgovornosti)
 
Očekivanja od Vijeća za prevenciju:
 • Vodstvo i podrška nositeljima kriminalno-preventivnih aktivnosti
 • Koordinacija aktivnosti različitih službi, ustanova, udruga i skupina građana
 • Rano prepoznavanje kriminala i drugih oblika devijantnih ponašanja kao i problema koji ih generiraju
 • Pronalaženje najbolje prakse i osiguranje njene primjene
 • Osposobljavanje za sudjelovanje u prevenciji kriminaliteta
 • Kriminalno-preventivne programe učiniti dostupnima osjetljivim skupinama stanovništva
 • Osigurati pouzdanost kriminalno-preventivnih programa

Ciljevi djelovanja:
 • Poboljšanje kvalitete življenja
 • Prepoznavanje rada od građana  do punog povjerenja i osobnog sudjelovanja
 • Vodeća uloga grada od okupljanja, formalno pravnog rješavanja do osiguranja materijalnih sredstava 

Na području Splitsko-dalmatinske županije ustrojena su Vijeća za prevenciju kriminaliteta:
 • Županijski odbor za sigurnost Split - aktivan 
Na razini gradova:
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Hvara – neaktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Imotskog - neaktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Komiže - aktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Makarske - aktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Omiša - aktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Sinja - aktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Solina - aktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Splita - aktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Starigrada - neaktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Supetra – neaktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminlaiteta grada Trogira - aktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Visa - neaktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta grada Vrgorca - aktivno
Na razini općina:
 • Vijeće za prevenciju kriminaliteta u općini Gradac - aktivno
 • Vijeće za prevenciju kriminlaiteta općine Jelsa - neaktivno
 • Vijeća za prevenciju kriminaliteta općine Podstrana - neaktivno