Prevencija zlouporabe oružja i pirotehničkih sredstava

Slika PU_SD/br.6. plakat, Manje oružja manje tragedija 2021_compressed_page-0001.jpg
Projektna aktivnost MANJE ORUŽJA, MANJE TRAGEDIJA
 
Nositelj projektne aktivnosti:  Ured načelnika PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Da
Vrijeme provođenja: Od  2007. kontinuirano
Planirano praćenje pokazatelja : Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Kampanja ima za cilj smanjiti na najmanju moguću mjeru posljedice držanja oružja, koje građani na nezakonit način drže u svojim domovima, a koje u najvećem broju slučajeva potječe iz Domovinskog rata. Sukladno odredbama Zakona o oružju (čl.97.), građanima koji nezakonito posjeduju oružje pruža se mogućnost da isto bez ikakve sankcije predaju policiji.
Ciljane grupe: Djeca i građani

Pregled planiranih aktivnosti: Informiranje i savjetovanje (predavanja, javni nastupi ,info-pultovi, podjele preventivnih informativnih materijala, medijski nastupi)
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije: Od  2013. godine policijski službenici PU održali su brojna predavanja na ovu temu, u dječjim vrtićima i osnovnim školama na području Splitsko-dalmatinske županije. Edukacija je obuhvatila 1316 djece, a na nekim predavanjima su uz policijske službenike sudjelovali i djelatnici Hrvatskog centra za razminiranje. Djeci su podijeljeni promotivni materijali, a imala su priliku razgledati i školska minsko-eksplozivna sredstva.. Aktivni partneri udruge iz Domovinskog rata, te gradovi i općine. U 2015. godini održana su predavanja u OŠ Vrlici (60 djece)   2016. u suradnji sa HCR-om u Sinju održano je predavanja učenicima prvih razreda (56 učenika) s ciljem senzibilizacije djece na opasnosti koje prijete od oružja i eksplozivnih naprava, te kako postupiti u slučaju pronalaska sumnjivih predmeta. U suradnji sa službenicima PEZ-a održana su predavanja u OŠ Sinj, Vrgorac, Imotski, Dugopolje, Muć i Marina, kojima je obuhvaćeno oko 300 djece nižih razreda. Posebno je javno naglašavan povrat oružja i opasnost od zlouporabe u vrijeme akcije „Mir i dobro“. Nove preventivne materijale (plakati, letci i stripovi)  tiskala je Splitsko-dalmatinska Županija, Odbor za sigurnost.

 U 2017 – 22. veljače u suradnji sa HCR-om održana predavanja u Hrvacama, Sinju. Cista Velika Cista Provo, Aržano, Studenci i Lovreć.  Nakon svakog predavanja učenicima su podijeljeni preventivni materijali (strip „Izbacite uljeza“). U OŠ Dinka Šimunovića u Hrvacama održana je predstava za učenike razredne nastave OŠ Dinka Šimunovića iz Hrvaca, s područnim školama Potravlje i Bitelić, OŠ Milana Begovića iz Vrlike te djeci predškolskog uzrasta iz DV Hrvace i Vrlika, „BEMBO I PRIJATELJI PROTIV MINA“. Predstava realizirana u suradnji s Splitsko-dalmatinskom Županijom koja je financirala navedene aktivnosti ( predstava i preventivni materijali ).

 U 2018 – održana predavanja djeci u Vrgorcu, Zmijavcima, Runovićima i Žrnovnici za 287 učenika. Tijekom mjeseca svibnja  u Sinju i Vrlici održane javne prezentacija za informiranje građana o povratu oružja. U kino dvorani u Sinju održana predstava „Bembo i prijatelji protiv mina“ za učenike 1. i 2. razreda   OŠ Ivana Lovrića, Marka Marulića i Fra. Pavla Vučkovića i predškolce dječjeg vrtića Bili Cvitak (cca 400 učenika).U 2019 –održana predstava pod nazivom „Bembo i prijatelji protiv mina“.  koju su pratili  učenici nižih razreda  OŠ Trilj s 9 područnih škola , OŠ Tijarica  i  djeca  dječjeg vrtića Trilj i Košute (290 djece). Kroz aktivnosti u akciji Mir i dobro te u suradnji sa službenicima PEZ-a kontinuirano informiranje i savjetovanje javnosti te analiza događanja.
U prosincu 2020. MUP je pokrenuo novu moderniziranu kampanju „Manje oružja manje tragedija“ u sklopu Fonda za unutarnju sigurnost EU koja će se intenzivno provoditi u tijeku 2021.
Tijekom 2021./22. početak nove modernizirane kampanje. Aktivnosti na području cijele PU koristeći MPCP i suradnju sa PEZ-om. Korišteni novi alati web. stranica,  pjesma grupe TBF „Puška i dinja“, novi  info. materijali : letci, plakati, majice, kape i kemijske olovke. Intenzivna suradnja s lokalnim medijima i dostupnost zainteresiranim građanima. Posebnost prezentacije kampanje na inovativan način u velikom TC. Intenzivna kampanja u periodu božićnih blagdana kroz akciju „Mir i dobro“
Planirana realizacija u tekućoj godini: Nastavak suradnje sa Odborom za sigurnost  Splitsko-dalmatinske Županije. Uključivanje u novu projekciju MUP RH sa novim modelima rada. Suradnja sa Regionalnom PEZ jedinicom Split po negativnim trendovima i medijskim nastupima. Analizu slučaja i kontinuirano informiranje.
Planirana evaluacija: Da, interna – mjesečno prikupljanje podatka o povratu oružja
Napomena bitna za vođenje projekta: Nacionalni projekt
 
 
 
Projektna aktivnost SIGURAN LOV
 
Nositelj projektne aktivnosti:  Ured načelnika PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Da
Vrijeme provođenja: Od 2014. kontinuirano
Planirano praćenje pokazatelja: Da                                               
Ciljevi projektne aktivnosti: podizanje razine sigurnosti prilikom rukovanja vatrenim oružjem i sveukupne sigurnosti u lovištima, prevenciju stradavanja u lovu kao i sprječavanje protuzakonitog lova i ostalih protupravnih ponašanja iz domene lovstva.
Ciljane grupe: Lovci – članovi Lovačkog saveza Županije splitsko-dalmatinske (fizičke i pravne osobe), sudionici lova i posjetitelji sajamskih manifestacija, kao i javnost u cjelini.
Pregled planiranih aktivnosti: Edukacija predsjednika i tajnika lovačkih društava, istupi u javnim medijima, podjela letaka prilikom izdavanja dozvole za lov, i stranim lovcima, te rad na terenu po Policijskim postajama
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije: U 2014. tiskani su informativni letci i plakati čiju distribuciju vrši Županijski lovački savez. Održana je konferencija za medije te okrugli stol i edukacija na temu sigurnog lova, u Domu kulture "Zvonimir" u Solinu. O projektu se govorilo u specijaliziranoj radio emisiji, uz sudjelovanje policijskih službenika i predstavnika Županijskog lovačkog saveza.  2015. distribuirali su se info-materijala, ostvaren je kontakt na lokalnoj razini, uz praćenje kaznenih djela protiv okoliša. U 2015. nije zabilježeno niti jedno smrtno stradavanje ni ozljeđivanje osoba za vrijeme lova u odnosu na 2014. godinu kada je jedan lovac  smrtno stradao, a jedan je ozlijeđen. 2016. održan je tematski radni sastanak na kojem se raspravljalo kako poboljšati sigurnost sudionika u prometu zbog učestalih prometnih nezgoda naleta vozila na divljač. 2017 realizirane  su radio emisije vezano za projekt s aspektom na povećanje sigurnosti u lovištima te sprječavanje protupravnih ponašanja kao i sprečavanje KD protiv okoliša. Tiskane dodatne količine preventivnog letka koji će biti podijeljen kandidatima za lovce prilikom polaganja lovačkog ispita.  2018. - održano predavanja za pol. službenike „Suzbijanje nezakonitih radnji nad pticama“ , obnovljena suradnja sa LSŽS-D uz dogovor oko provedbe  edukacija. Realizirana podjela preventivnog info. materijala lovcima prilikom preuzimanja godišnjih članskih iskaznica kao i kandidatima prilikom polaganja lovačkog ispita. U 2019. održan sastanak s predstavnicima lovačkih udruga koji graniče sa BiH. U suradnji sa PP vođena selektivna prevencije prema područjima i udrugama.
Tijekom 2021./22. izvršene podjele preventivnih materijala izrađenih u suradnji sa Odborom za sigurnost Splitsko-dalmatinske županije. Periodično održavani redovni sastanci sa predstavnicima Županijskog lovačkog saveza uz realizaciju aktivnosti na PP.
Planirana evaluacija: DA – listopad 2023.
Planirana realizacija u tekućoj godini: Nastavak suradnje sa Lovačkim savezom Županije i Odborom za sigurnost  Splitsko-dalmatinske Županije te održavanje koordinativnih sastanaka i podjela preventivnih materijala te praćenje negativnih trendova .
Napomena bitna za vođenje projekta: Nacionalni projekt koji se vodi na razini PU splitsko-dalmatinske.
 
 
 
Projektna aktivnost MIR I DOBRO
 
Nositelj projektne aktivnosti:  Ured načelnika i Služba temeljene policije PU Splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Da
Vrijeme provođenja: Kontinuirano
Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Sprječavanje zlouporabe pirotehnike i oružja, te podizanje razine sigurnosti u vrijeme Božićnih i Novogodišnjih blagdana.
Ciljane grupe: Djeca i građani
Pregled planiranih aktivnosti: Informiranje i savjetovanje (predavanja, javni nastupi, podjele informativnih materijala, medijski nastupi)
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije: Kontinuirana medijska kampanja kroz informiranje i savjetovanje građana, suradnja sa gradom Splitom i Županijskim odborom za sigurnost, u dijelu davanja informacija i oglašavanju u obrazovnim ustanovama, reagiranje na negativne slučajeve prema vremenu i mjestima događanja, isticanje problematike oružja i njegovog  povrata. Dostupnost informacija i upozorenja najvećem broju djece i obrazovnim djelatnicima.  2015. i 2016. izvršena je distribucija preventivnih plakata za sve Osnovne i Srednje škole te važnije institucije na području cijele PU u cilju vidljivosti i dostupnosti većem broju djece i građana. Intenzivno je vođena medijska kampanja sa ciljem informiranja i savjetovanja te usmjerena prevencija na terenu sa ciljem sprječavanja zlouporabe.  Policijski službenici Odjela prevencije u suradnji sa službenicima PEZ-a održali su niz predavanja učenicima nižih razreda na području PU.
 Za 2017 godinu (prosinac) izvršena je podjela preventivnih plakata za sve Osnovne i Srednje škole te važnije institucije s ciljem vidljivosti što većem broju djece i građana. Također izvršena podjela brošura ( „Savjeti policije za sigurno rukovanje pirotehničkim sredstvima“) na hrvatskom i engleskom jeziku , specijaliziranim trgovinama za prodaju pirotehničkih sredstava i uredima turističkih zajednica. Podjela preventivnih materijala i predavanja učenicima nižih razreda u više OŠ na području PU (OŠ Cista Velika, Cista Provo, Aržano, Studenci i Lovreć).
2018., 2019. i 2020. - tijekom 11 i 12 mjeseca  održana predavanja učenicima nižih razreda uz projekciju edukativnog filma u  OŠ te učenicima viših razreda ciljanim predavanjem uz obuhvat  653 učenika. Posebnost je emitiranje i preventivne radio reklame. 2019. posebno angažiran MPCP sa video sadržajima i info. materijalima. Medijsko informiranje javnosti. 
U prosincu 2021. zbog pandemije održan manji broj predavanja učenicima nižih razreda na širem području PU. 2022. održano više predavanja i  podjela preventivnih plakata te intenzivirane aktivnosti na terenu korištenjem MPCP policije posebno za Advent u Splitu s ciljem informiranja i savjetovanja građana. Medijska kampanja kroz veliki broj javnih nastupa te suradnju sa vanjskim institucijama.
 
Planirana realizacija u tekućoj godini: Nastavak medijske kampanje i dostupnost informacija najvećem broju djece u obrazovnim ustanovama, te građanima i roditeljima putem medija Selektivna i usmjerena prevencija na terenu uz rad MPCP
Planirana evaluacija: Ne – Bilježi se manji broj stradavanja od posljedica zlouporabe pirotehnike kroz petogodišnji period.
Napomena bitna za vođenje projekta: Aktivnost koja uključuje angažman više segmenata rada policije.