Prevencija trgovine ljudima

Slika /PU_SD/Slike/Trgovina ljudima.jpg

Projektna aktivnost ZAJEDNO

Nositelj projektne aktivnosti:  Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Da
Vrijeme provođenja: Od 2014 godine kontinuirano
Planirano praćenje pokazatelja: Da                                               
Ciljevi projektne aktivnosti: Senzibiliziranje javnosti i osoba iz ciljanih skupina o problematici trgovanja ljudima, podizanje razine svijesti učenika završnih razreda srednjih škola, poticanje na odgovornu reakciju, prepoznavanje i otklanjanje potencijalnih prijetnji, podizanje razine znanja policijskih službenika, podizanje razine znanja i svijesti službenika inspekcijskih službi (turistička, radna, porezna), 
Ciljane grupe:  Javnost u cjelini, učenici završnih razreda srednjih škola, policijski službenici srednje stručne spreme, službenici inspekcijskih službi
Pregled planiranih aktivnosti: Medijska kampanja, distribucija informativnih materijala, senzibiliziranje ciljanih skupina, edukacija ciljanih skupina, obilježavanje europskog dana borbe protiv trgovanja ljudima
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije:  2014/2015 -26 predavanja završnim razredima srednjih obrtničkih škola, kojima je nazočilo oko 540 učenika i predavanje za inspekcijske službe kojima je nazočilo  15 djelatnika. Održano je i predavanje djelatnicima vanjskih partnera (Lučke kapetanije i Carinske uprave), kojima je nazočilo 17 djelatnika. Edukacija i senzibilizacija javnosti putem medija. održana javna tribina „Trgovanje ljudima i mjere prevencije“, sa predstavnicima  Crvenog križa, edukacija policijskih službenika, obrađeno 400 informativno–edukativnih upitnika, te podijeljeno više od 1000 predmetnih informativnih letaka osobama koje su ispunjavale informativni upitnik, po školama prilikom održavanja predavanja, Zavod za zapošljavanje, benzinske postaje uz državnu granicu, osoblju na graničnim prijelazima i djelatnicima poslovnih objekata na granici,…).   2016. -  40 sati predavanja učenicima završnih razreda srednjih obrtničkih i tehničkih školana području grada Splita, Imotskog, Vrgorca i otoka Brača. Predavanja studentima na Ekonomskom fakultetu u Splitu, studentima  na Veleučilištu u Splitu, te mladima u „Klubu mladih Split“ u Splitu. Održan je i radni sastanak sa odgovornim osobama Područnog Carinskog ureda Split ,kao izuzetno bitnoj instituciji u svezi postupanja po problematici trgovanja ljudima. Kontinuirana distribucija informativnih materijala i medijski nastupi.  2017. - 29 sati predavanja učenicima završnih razreda srednjih škola, te 2 predavanja učenicima 8. razreda osnovnih škola. medijsko savjetovanje i informiranje javnosti povodom obilježavanja Europskog dana borbe protiv trgovanja ljudima. 2018  edukacija za 356 učenika uz rad na edukaciji ciljanih grupa uvjetovano migrantskom krizom. Obilježavanje Europskog dana borbe protiv trgovanja ljudima na području grada Vrgorca uz naglasak i svezu sa problematikom ilegalnih migracija. Tijekom 2019/2020 održano je 30 predavanja učenicima završnih razreda srednjih škola kojima je nazočilo oko 620 učenika,kao i predavanje i edukacija korisnicima (22) učeničkog doma u Splitu. Selektivna edukacija građana u pograničnim područjima PGP Trilj, Imotski i Vrgorac. Uvjetovano  pandemijom „COVID“19, u 2021. izostala edukacija ciljanih skupina. Nastavljen rad podjelom info materijala u područjima koje pokrivaju PGP Trilj, PGP Vrgorac i PGP imotski. Obilježen Europski dan borbe protiv trgovanja ljudima te nastavljena selektivna analiza događanja. 
Planirana realizacija u tekućoj godini:  Nakon provedene evaluacije i utvrđene potrebe i opravdanosti nastavka provođenja ovog projekta, planira se obuhvat što većeg broja učenika završnih razreda strukovnih škola i ciljane grupe studenata, uz proširenje suradnje sa vanjskim partnerima. Također, definirana je potreba nastavka aktivnosti koja nije uvjetovana samo brojem žrtava KD trgovanja ljudima već rizicima odlaska većeg broja mladih u inozemstvo i problematikom ilegalnih migracija  Utvrđeno da nove ciljane grupe moraju biti u funkciji senzibilizacije za prijavu pojavnosti trgovanja ljudima.
Napomena bitna za vođenje projekta: Uključivanje većeg broja vanjskih partnera koji se bave navedenom problematikom i pronalaženje novih metoda informiranja i edukacije građana a sve uvjetovano pandemijom „COVID 19“ te događanjima po ilegalnim migracijama.