Zapošljavanje

Poziv za testiranje kandidata/kinja shodno javnom natječaju 

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Objava rješenja za prijamu državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Obustave postupka javnog natječaja

Poziv na razgovor i testiranje kandidata

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Objava rješenja o prijmu odabranih kandidata

Javni natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme​

Poziv na razgovor  shodno oglasu za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

Poziv na  testiranje i razgovor shodno Oglasu za prijam na određeno vrijeme

Poziv na testiranje i razgovor  shodno Javnom natječaju za prijam na neodređeno vrijeme vježbenika

Objava oglasa za prijam u državnu službu na određeno nepuno radno vrijeme

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 

Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme 

Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme 

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice 

Poziv na testiranje

Poziv kandidatima na razgovor

Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme 

Poziv kandidata na testiranje po Javnom natječaju objavljenom 18. kolovoza 2023.

Objava rješenja o prijmu

Javni natječaja za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

Objava rješenja o prijmu odabranog kandidata

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Poziv na testiranje 

Poziv na testiranje 

Objava rješenja za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Oglas za prijam namještenika na određeno vrijeme


Poziv na testiranje kandidatima

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka


Objava rješenja o prijmu

Poziv na testiranje kandidatima

Javni natječaja za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

Poziv na testiranje 

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Poziv na testiranje kandidatima

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

Objava rješenja o prijmu odabranih kandidata po Javnom natječaju

Objava rješenja o prijmu odabranih kandidata po Oglasu

Započinje kampanja „Postani policajac/policajka“

Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo unutarnjih poslova

Objava rješenja o prijmu odabranih kandidata

Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Objava rješenja o prijmu odabranih kandidata

Poziv za razgovor za prijam namještenika ne neodređeno vrijeme

Oglasa za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

Objava rješenja o prijmu odabranih kandidata po Oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Poziv na testiranje i razgovor kandidata

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku

Poziv na testiranje kandidatima koji su podnijeli prijave na Interni oglas za popunu slobodnog radnog mjesta načelnik/ca Policijske postaje Brač

Oglas za prijam u Prometnu jedinicu mladeži na području Grada Trogira