Zaštita djece i prevencija rizičnih ponašanja

Slika /PU_SD/Slike/zajedno_više_možemo.jpg
Projektna aktivnost ZAJEDNO VIŠE MOŽEMO
 
Nositelj projektne aktivnosti:  Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Da
Vrijeme provođenja: Od 2010. godine kontinuirano
Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Približiti policiju i njen rad učenicima, kako bi mogli prihvatiti policajca kao prijatelja pomagača; redukcija pojavnosti rizičnih i društveno neprihvatljivih ponašanja, razvoj sposobnosti prepoznavanja rizičnih situacija i mogućih opasnosti, smanjenje vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja
Ciljana grupa: Djeca (učenici 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola), roditelji, nastavnici
Pregled planiranih aktivnosti: Aktivnosti će se realizirati provedbom slijedećih komponenti:
Komponenta „Mogu ako hoću 1 - MAH 1“ - Kroz interaktivni pristup upoznaju se o zaštitnoj ulozi policije i načinima na koji se mogu obratiti za pomoć, te ih se educira  o samozaštitnom ponašanju u slučajevima nasilja, vandalizma, zlouporabe droga i drugih pojavnosti rizičnih i društveno neprihvatljivih ponašanja.
Komponenta „Sajam mogućnosti“ - Učenici 4.  i 5. razreda u pratnji svog učitelja/ice i kontakt-policajca zajednički dolaze na Sajam mogućnosti,  gdje im različite kulturno- umjetničke, športske i druge udruge predstavljaju svoje sadržaje, kako bi oni mogli odabrati određenu aktivnost kojom bi se bavili u slobodno vrijeme.
Komponenta „Prevencija i alternativa 1 – PIA 1“ - Policijski službenici provode interaktivni program s učenicima 5. razreda u trajanju od jednog školskog sata na temu „Zlouporaba droga i drugi oblici rizičnog ponašanja (vandalizam i nasilničko ponašanje, te zlouporaba alkohola) s aspekta policijskog postupanja“. Tijekom održavanja interaktivnog predavanja učenici sudjeluju u interaktivnim radionicama  u kojima  se metodama supervizijskog vođenja početnika i igranjem uloga nastoje ponoviti usvojena znanja kako bi se dodatno učvrstili pozitivni životni stavovi i socijalno prihvatljivi oblici ponašanja.
Komponenta „Mogu ako hoću 2 - MAH 2“ - Policijski službenici u suradnji sa zdravstvenim djelatnikom, upoznaju roditelje učenika 6. razreda (na zajedničkom roditeljskom sastanku) sa problematikom rizičnog ponašanja.
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da - Nastavni zavod za javno zdravstvo Županije splitsko-dalmatinske
Kratki prikaz pokazatelja realizacije:  U školskoj godini 2014/2015., obuhvaćeno oko 9000 djece i oko 1000 roditelja, 2015/2016., obuhvaćeno oko 9500 djece i oko 1400 roditelja. 2016./2017., obuhvaćeno oko 9000 učenika i 1600 roditelja, 2017/2018., svim komponentama projekta ukupno obuhvaćeno 9200 učenika i 1670 roditelja. 2018/2019., obuhvaćeno 9600 učenika i 1830 roditelja, dok je u školskoj godini 2019/2020 obuhvaćeno 6087 učenika te 1145 roditelja uslijed štrajka prosvjetnih djelatnika te pandemije bolesti COVID 19. U šk.god.2020/2021., uvjetovano epidemiološkom mjerama realizirana aktivnost u samo jednoj školi.
Planirana realizacija u tekućoj godini: Nastavak sklapanja  ugovora sa 20 jedinica lokalne uprave i samouprave o provedbi projekta kao u  šk.god.,2019./2020., što je obustavljeno u šk.god., 2020./2021., zbog trenutne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom bolesti COVID 19. Za šk.god.2021./2022., sklopljen ugovor sa 17 jedinica lokalne uprave. Nastavljena edukacija učenika 4. i 5.razreda, uz ulazak u škole po odobrenju ravnatelja i poštivanje epidemiološkim mjerama .
Planirana evaluacija:  Evaluacija s roditeljima provedena anonimnim anketiranjem uz dobivene iznimno pozitivne pokazatelje. Internim povratnim informacijama od ravnatelja i stručnih suradnika te djece u  školama potvrđena realizacija ciljeva, izostanak negativnih konotacija i interes za nastavak i sudjelovanje. Evaluacija nije provedena u 2020. godini zbog pandemije bolesti COVID 19.  Evaluacija anketiranjem učenika nastavljena u šk. god. 2021./2022.
Napomena bitna za vođenje projekta: Nacionalni projekt koji se vodi na razini PU od 2010.godine, rad PP uz vođenje, sudjelovanje   i koordinaciju od strane Odjela prevencije.
Projektna aktivnost ZDRAV ZA 5
 
Nositelj projektne aktivnosti:  Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Da
Vrijeme provođenja: Od 2013. godine kontinuirano
Planirano praćenje pokazatelja : Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Aktivno mijenjanje stavova i štetnih životnih navika o ovisnosti, aktivno mijenjanja stavova o zaštiti okoliša i prirode, podizanje razine svijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja, te usvajanje zdravih stilova života kod djece
Ciljana grupa:  Učenici VIII. razreda osnovnih škola, učenici I. i II. razreda srednjih škola
Pregled planiranih aktivnosti: Edukacija učenika kroz interaktivna predavanja u dvije komponente:
Komponenta 1. Prevencija ovisnosti o alkoholu i opojnim drogama-namijenjena učenicima VIII. razreda osnovnih škola (alkohol) i učenicima I. razreda srednjih škola (droge);
Komponenta 2. Zaštita okoliša i prirode: Izvannastavne aktivnosti (eko radionice na otvorenom) na temu „Čist okoliš, zdrava budućnost“
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije:  U školskoj godini 2014/2015. obuhvaćeno oko 10 000 učenika, 2015/2016 obuhvaćeno 79 osnovnih škola sa 3842 učenika i 45 srednjih škola sa 4719 učenika., 2016./2017., obuhvaćeno oko 10 000 učenika, 2017./2018., obuhvaćeno 4690 učenika OŠ i 4665 učenika SS, dok je tijekom školske godine 2018./2019., projektom obuhvaćeno 4356 učenika OŠ i 4478 učenika SŠ-a. U školskoj godini 2019./2020., projektom obuhvaćeno 1730 učenika OŠ te 2106 učenika SŠ-a. Do smanjenja broja obuhvaćenih učenika je došlo zbog štrajka nastavničkog osoblja te pandemije bolesti COVID 19.
U šk.god, 2020./2021., obuhvaćeno 482 učenika OŠ te 129 učenika SŠ, uvjetovano pandemijom.
 
Planirana realizacija u tekućoj godini:  Nastavak edukacija u šk.god. 2021./2022 uz pridržavanje epidemioloških mjera.
Planirana evaluacija:  Evaluacija provedena na nacionalni razini (on-line) te je potvrđena pozitivna praksa i primjena stavova. Tijekom 2019.godini ista provedena na uzorku od 50-ak učenika 8. razreda OŠ i 1.razreda SŠ-e. Planirana evaluacija za 2021/2022 .godinu anketiranjem učenika uz uvijte mogućnosti ulaska u  škole.
Napomena bitna za vođenje projekta: Nacionalni projekt koji se vodi na razini PU od 2013. godine uz rad PP te vođenje, sudjelovanje i koordinaciju od strane Odjela prevencije.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektna aktivnost SIGURNOST DJECE NA INTERNETU I DRUŠTVENIM MREŽAMA
 
Nositelj projektne aktivnosti:  Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja: Od 2015. godine kontinuirano
 Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Podizanje razine svijesti kod djece, roditelja, stručnih službi u školama i šire javnosti o mogućim opasnostima i rizicima korištenja Interneta i društvenih mreža, te edukacija djece, roditelja i stručnih službi škola o navedenoj problematici
Ciljana grupa:  Učenici od 6. do 8. razreda osnovnih škola, učenici SŠ, roditelji, stručne službe škola i šira javnost
Pregled planiranih aktivnosti: Od strane FESB-a i Udruge DUMP (društvo mladih programera) izrađena je aplikacija sa kvizom znanja „Safety net – bitka za sigurnost“ koja je postavljena na web stranice OŠ grada Splita. Kviz ima i dio kontrolnih pitanja kojima se šalju poruke o mogućnosti zlouporabe, ali daju i savjeti kroz ponuđene odgovore. Posebna stavka aplikacije su upute policije o prijavi zlouporabe, ali i pregled kažnjivih ponašanja. U svrhu bolje informiranosti i savjetovanja ciljane skupine izrađeni su posteri i letci o navedenom preventivnom programu. Realiziraju se predavanja i edukacije.
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije:  Izrada aplikacije, predavanja, te suradnja s većim brojem partnera. Aktivnost prezentirana Vijeću za provedbu programa prevencije na području Grada Splita, te je dobila potporu Grada Splita. Aktivnost je prezentirana i prihvaćena na području više gradova županije. 2016./2017., u suradnji s vanjskim partnerima održana su predavanja učenicima 6 razreda i njihovim roditeljima, te članovima Vijeća roditelja i Vijeća učitelja, u svim školama na području grada Solina, kojom prilikom je obuhvaćeno 335 učenika, 120 roditelja i 142 člana Vijeća učitelja. U sklopu obilježavanja Dana sigurnijeg Interneta 2018. predstavljena nadograđena aplikacija „Safety net“ za srednje školama  prilagođena korištenju  na mobilnim uređajima što je medijski posebno predstavljeno. Povodom obilježavanja Dana sigurnijeg Interneta realizirano nagrađivanje dvoje učenika sa najboljim rezultatima u igri kviza.  U šk.god.2020./2021, projektom obuhvaćeno ukupno 336 učenika od 5.-8.razreda. Realizirani novi info. materijali, ažuriran sadržaj i poslana obavijest školama o korištenju aplikacije. 
Planirana realizacija u tekućoj godini:  Podjela letaka i postera školama, te praćenje broja posjeta izrađenoj aplikaciji. Predviđeno je i predavanje zajedno sa predstavnicima FESB-a i Udruge DUMP zainteresiranim uvjetovano epidemiološkim mjerama. Predviđeno ažuriranje sadržaja i obavijesti ravnateljima škola o mogućnosti korištenja. Povodom dana sigurnijeg Interneta, u veljači, grad Split će prigodno nagraditi dvoje najboljih natjecatelja u kvizu znanja. Nastavak predavanja u šk.god.,2021./2022. prema ciljanim traženjima.
Planirana evaluacija:   Interna provedena  2017.i 2019 godine iz čega je razvidan uspjeh kako same aplikacije tako i cjelokupnog projekta te je po istom zaključak o potrebi nastavka projektne aktivnosti. Evaluacija zadnje dvije godine aktivnosti planirana u srpnju 2022. god.
Napomena bitna za vođenje projekta: Radi se o projektu PU i partnera te izrađenoj aplikaciji  koju je preuzela većina  OŠ i SŠ (obuhvaćeno preko 90 % škola) s područja Županije splitsko-dalmatinske. Planirano je kontinuirano ažuriranje kviz pitanja i materijala za učenje, koje će pratiti kretanje negativnih trendova koji se odnose na navedenu problematiku.
 
 
 
 
 
 
 


Projektna aktivnost - ALKOHOL NE HVALA

Nositelj projektne aktivnosti: Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja: 2012/2014. godine, nastavak kroz izdvojene ciljane aktivnosti
Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti: Redukcija potražnje i dostupnosti alkohola,  senzibiliziranje javnosti te smanjenje broja KD i prekršaja kao posljedica konzumacije alkohola
Ciljana grupa: Maloljetne osobe i ciljana kategorija uposlenika u trgovinama
Pregled planiranih aktivnosti: Radna skupine od stručnjaka iz različitih institucija, provedeno istraživanje s učenicima završnih razreda OŠ i SS, senzibiliziranje javnosti putem medija, okrugli stol i javna rasprava, edukacija uposlenika u trgovinama, izrada edukativnog materijala, sankcioniranje prekršitelja od strane policije. Suradnja s inspekcijskim službama. Nadzor mjesta okupljanja mlađih osoba, u cilju sprječavanja konzumacije i prodaje alkoholnih pića maloljetnicima.
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da
Kratki prikaz pokazatelja realizacije: Partneri Grad Split i Vijeće za prevenciju.  2000 učenika obuhvaćenih istraživanjem. Broj trgovina i ugostiteljskih objekta obuhvaćenih prvom podjelom preventivnog materijala - 180. Javna tribina i uključivanje poznatih osoba sa pravobraniteljicom za djecu. Od 2015 godine dominantna aktivnost policije na redukciji dostupnosti alkohola i distribuciji info. materijala za  trgovce, ugostitelje i BP. Za kraj i početak nove šk. god. obilazak cca. 400 objekata sa ciljem isticanja upozorenja i suradnja sa inspekcijskim službama u kažnjavanju. Suradnja sa gradom Splitom  u djelu izmjenu Odluke o komunalnom redu o zabrani ispijanja alkohola na javnim mjestima. Paralelna aktivnost edukacija cca. 4000 djece osmih razreda OŠ o zlouporabi alkohola. U 2021 god. 1021 učenik i 62 roditelja nazočilo edukaciji na temu štetnosti alkohola po prevenciji sigurnosti u  prometu i projektu Zdrav za 5.  
Planirana realizacija u tekućoj godini: Uvjetovano pandemijom planiranje suradnje sa NZJZ i drugim institucijama. Sudjelovanje u izmjenu Odluke o komunalnom redu o zabrani ispijanja alkohola na javnim mjestima. Planske aktivnosti na razni PU kroz rad na području zaštite maloljetnika uz naglasak na početak i kraj školske godine.   
Planirana evaluacija: Interna - uspješni pokazatelji realizacije.
Napomena bitna za vođenje projekta: Projektna aktivnost zaključena u prvoj fazi planiranja sa krajem 2014. Posebnost je edukacija i obuhvat 90'% ukupne populacije učenika 8 razreda svih OŠ na temu zlouporabe alkohola u projektu Zdrav za 5. Rad sa ciljanim kategorijama učenika turističkog i ugostiteljskog smjera u mjesecu borbe protiv ovisnosti na području grada Splita.