Prevencija nasilja

Slika /PU_SD/Slike/Mobilni prevencijski kombi.JPG
Aktivnost:  Gradski/općinski timovi za prevenciju i borbu protiv nasilja i drugih ugroza
(Sporazum o međuresornoj suradnji i koordinaciji u području sprječavanja nasilja i dugih ugrožavajući ponašanja na lokalnoj razini)
 
Nositelj aktivnosti:
-Policijske postaje PU splitsko-dalmatinske u suradnji sa predstavnicima odgojno-obrazovnih ustanova, centara za socijalnu skrb, domova zdravlja, Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Probacijskog ureda i Ministarstva hrvatskih branitelja
 
Nacionalna razina: DA
 
Vrijeme provođenja:   od lipnja 2020. Kontinuirano
 
Planirano praćenje pokazatelja: Da
 
Ciljevi aktivnosti:
-na lokalnoj razini razmjena saznanja o rizičnim, opasnim, dugotrajnim, složenim i specifičnim okolnostima ili stanjima koja mogu dovesti do ugrožavanja života, sigurnosti i zdravlja ili dobrobiti građana, posebno rizičnim situacijama prijetnji, nasilja u obitelji i kaznenopravne zaštite djece te ranjivih skupina, te i službenih osoba koje zbog obavljanja službenih zadaća mogu biti potencijalne žrtve napada osoba koje su nezadovoljne ishodima službenih postupanja, kao i definiranje mjera po nadležnostima i usuglašavanje postupanja u konkretnim predmetima koordinacije.
 
Pregled aktivnosti:
- uspostava gradskih/općinskih timova sa predstavnicima policije i drugih resornih ministarstva, potpisnicima Sporazuma o međuresornoj suradnji i koordinaciji u području sprječavanja nasilja i drugih ugrožavajući ponašanja na lokalnoj razini
- najmanje jednom mjesečno organizacija i održavanje sastanaka timova na lokalnoj razini, poštujući preporuke i upute HZJZ u svezi epidemije COVID-19, na kojima je sukladno aktualnoj problematici potrebno definirati konkretne rizične slučajeve i načine žurnog rješavanja po resornoj nadležnosti 
- izrada izvješća o radu timova za proteklu godinu radi objedinjavanja problematike na razini PU splitsko-dalmatinske i izvještavanja Ravnateljstva policije
 
Sudjelovanje vanjskih partnera: Da - odgojno-obrazovne ustanove, Centara za socijalnu skrb, Domovi zdravlja, Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Probacijski ured i Ministarstva hrvatskih branitelja
 
Kratki prikaz pokazatelja realizacije: na postajnim područjima svih PP održano  sazivanje timova za  prevenciju i borbu protiv nasilja i drugih ugroza, upoznavanje članova tima, definiranje problematike  te iniciranje rješavanja određenih problema uz objektivne okolnosti pande mije i nemogućnosti kontinuiranog djelovanja i sazivanja timova a 
 
Planirana realizacija u tekućoj godini: analiza aktivnosti iz 2020 i poboljšanje rada u kvantiteti i kvaliteti suradnje uvjetovano pandemijom uz naglasak na definiranja problematike nasilja i kriznih stanja 
 
 Planirana evaluacija: Da – interna