Kako spriječiti prodaju alkohola maloljetnicima?

PU splitsko-dalmatinska posebnu pozornost u proaktivnom i preventivnom pristupu posvećuje zaštiti maloljetnih osoba. Aktivnost se provodi u svim segmentima rada te u partnerstvu sa drugim državnim institucijama. Cilj je spriječiti kršenje zakona na štetu maloljetnika, te senzibilizirati javnost za odgovornu zaštitu maloljetnika i poštivanje zakona kojima se zabranjuje prodaja i usluživanje alkoholnih pića maloljetnicima. Poznavanjem i poštivanjem zakona sprječava se prodaja alkohola maloljetnicima.    

 Pravni okvir

Zakonskim odredbama prodaja i usluživanje, odnosno konzumiranje alkohola i drugih alkoholnih pića zabranjuje se osoba mlađim od 18. godina (Zakon o trgovini, NN br. 87/08, 96/08, 116/08, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, NN br. 138/06, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, NN br. 5/90, 30/90, 47/90. Također je zakonskim odredbama zabranjeno reklamiranje alkoholnih pića (Zakon o hrani, NN br. 46/07, 55/08).

 Propisane sankcije:

                Zakon o trgovini: člankom 11. navedenog Zakona, u trgovini na malo zabranjuje se prodaja alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol osobama mlađim od 18 godina, a na svim prodajnim mjestima na kojima se prodaju alkoholna pića i pića koja sadrže alkohol mora biti istaknuta oznaka o zabrani njihove prodaje osobama mlađim od 18 godina; kršenjem članka 11. propisane su kaznene odredbe i to: za pravnu osobu novčana kazna u iznosu od 30 tisuća do 150 tisuća kuna, dok je za odgovornu osobu u pravnoj osobi propisana novčana kazna u iznosu od pet tisuća do 15 tisuća kuna, a za fizičku osobu-obrtnika od pet tisuća do 15 tisuća kuna,

               Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti: člankom 12. navedenog Zakona zabranjeno je usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića u ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina, također mora biti istaknuta oznaka o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića osobama mlađim od 18. godina; kršenjem članka 12. propisane su kaznene odredbe i to: za pravnu osobu novčana kazna u iznosu od pet tisuća do 100 tisuća kuna, dok je za odgovornu osobu u pravnoj osobi propisana novčana kazna u iznosu od pet tisuća do 15 tisuća kuna, kao i za fizičku osobu; također, gospodarski inspektor na mjestu izvršenja prekršaja može fizičkoj osobi naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 1 500 kuna,

                Zakon o hrani: člankom 18. navedenog Zakona, zabranjeno je reklamiranje alkoholnih pića putem tiska, sredstava javnog priopćavanja, Interneta i svih oblika reklame na javnim mjestima, objektima i prijevoznim sredstvima, preko knjiga, časopisa, kalendara i odjevnih predmeta te preko naljepnica, plakata i letaka ako su te naljepnice, plakati i leci odvojeni od ambalaže alkoholnih pića; kršenjem članka 18. propisane su kaznene odredbe i to: za pravnu osobu novčana kazna od 50 tisuća do 100 tisuća kuna, dok je za odgovornu osobu u pravnoj osobi propisana novčana kazna u iznosu od pet tisuća do deset tisuća kuna, kao i za fizičku osobu,

                 Zakon o prekršajima javnog reda i mira: člankom 19. navedenog Zakona kaznit će se osoba koja daje alkoholna pića pijanoj osobi ili maloljetniku ispod 16. godina, a člankom 20. istog Zakona kaznit će se osoba koja se na javnom mjestu odaje pijančevanju ili uživanju opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava novčanom kaznom od 200 do 800 kuna.

ALKOHOL NE HVALA.pdf