Kako prijaviti i predati zabranjeno oružje bez prekršajne ili kaznene odgovornosti?


Medijskim informiranjem građani dobivaju podatke o tom da je policija pronašla ili izuzela veliku količinu oružja ili eksploziva. Često se radi o izuzimanju iz obiteljskih domova ili sa javnih mjesta oružja i eksploziva zaostalog iz domovinskog rata ili drugog ilegalnog oružja. Zadnji veći slučaj je postupanje policijskih službenika na području Kaštela gdje je na lako dostupnom mjestu za djecu pronađena bez kontrole i nadzora ostavljena velika količina oružja    
Ilegalno oružje ugrožava ljudske živote, ostavlja trajanje posljedice i potencijalna je tragedija koja se svakom može dogoditi, a posebno u situaciji kada je ono dostupno  djeci i osobama koje ne razumiju potencijalu opasnost.
 Opasnost se može izbjeći, obiteljski dom i okružje može biti sigurno, a oružje ne mora doći u ruke djece ili drugih osoba ako se prijavi policiji koja će isto izuzeti sa mjesta gdje se nalazi.
 
Protiv građanina koji prijavi zabranjeno i dozvoljeno oružje policiji radi predaje neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupak sukladno čl. 79. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana .
Pozivom policiji na broj: 192 i prijavom oružja specijalizirani policijski službenici izaći će na mjesto gdje je oružje pohranjeno te isto izuzeti. Policijski službenici u dogovoru sa prijaviteljem na mjesto događaja mogu izaći će u civilnom odjelu i sa vozilom bez policijskih obilježja ako to okolnosti dopuštaju.
 Više informacija o predaji oružja može se dobiti na besplatnoj telefonskoj liniji: 0800 8892
 
Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana
 
Članak 79.
(1) Građanin koji nedozvoljeno posjeduje oružje kategorije A, B i C dužan je posjedovanje takvog oružja prijaviti najbližoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji radi predaje ili onesposobljavanja.
(2) Nadležno tijelo preuzet će oružje i streljivo iz stavka 1. ovoga članka na mjestu na kojem se ono nalazi, a o preuzetom oružju i streljivu će građaninu izdati potvrdu.
(3) Ako građanin želi onesposobiti oružje iz stavka 1. ovoga članka, dužan je podnijeti nadležnom tijelu zahtjev za onesposobljavanje oružja u roku od osam dana od dana predaje oružja.
(4) Troškove onesposobljavanja oružja snosi podnositelj zahtjeva.
 
(5) Ako građanin postupi sukladno stavku 1. ovoga članka, a prije poduzimanja izvida prekršaja sukladno zakonu kojim se uređuju prekršaji i započinjanja izvida kaznenih djela te hitnih dokaznih radnji sukladno zakonu kojim se uređuje kazneni postupak odnosno zakonu kojim se uređuju policijski poslovi i ovlasti, neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupak.
(6) Građani koji posjeduju zračno oružje koje je prema odredbama Zakona o oružju (»Narodne novine«, br. 63/07., 146/08. i 59/12.) bilo razvrstano u D kategoriju dužni su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona prijaviti posjedovanje tog oružja nadležnom tijelu.