Kontakt policajci PP Hvar

KONTAKT POLICAJAC: trenutno nije raspoređen

I. KONTAKT RAJON (Stari Grad):  obuhvaća uži dio grada Stari Grad, te naselja Ivanje Gomile, Borići, Šiberija, Molo Selo i Priko.
Značajne lokacije i objekti: Gradska luka, Gradska riva, OŠ "Petar Hektorović".
Telefon: 021/741-100

 

KONTAKT POLICAJAC: trenutno nije raspoređen

II. KONTAKT RAJON (Jelsa): obuhvaća uži dio mjesta Jelsa, te naselja Mala Banda, Vela Banda, Banski Dolac, Vrisna i Vitarnja.
Značajne lokacije i objekti: luka, riva, OŠ "Jelsa", SŠ "Jelsa".
Telefon: 021/741-100