Kontakt policajci PP Hvar

KONTAKT POLICAJAC: Jozo Podrug

TELEFON: 021/ 504-231, 021/504-210,
021/504-239, 021/741-100

 

I. KONTAKT RAJON (Stari Grad):  obuhvaća uži dio grada Stari Grad, te naselja Ivanje Gomile, Borići, Šiberija, Molo Selo i Priko.

Značajne lokacije i objekti: Gradska luka, Gradska riva, OŠ "Petar Hektorović".

KONTAKT POLICAJAC: Toni Lučić

TELEFON: 021/504-231, 021/504-210, 021/504-239,
021/741-100

 

II. KONTAKT RAJON (Jelsa): obuhvaća uži dio mjesta Jelsa, te naselja Mala Banda, Vela Banda, Banski Dolac, Vrisna i Vitarnja.

Značajne lokacije i objekti: luka, riva, OŠ "Jelsa", SŠ "Jelsa".