Kontakt policajci PP Brač

KONTAKT POLICAJAC: Božidar Anđelić

TELEFON:   021/ 309-226, 021/309-210,
021/631-145


I. KONTAKT RAJON (grad Supetar): obuhvaća centar grada Supetra (bez prigradskih naselja).  

Značajniji objekti i lokacije: OŠ  "Supetar", SŠ "Supetar" , Dječji vrtić "Mrvica", zgrade Općinskog i Prekršajnog suda, FINA, Pošta.