Kontakt policajci PP Brač

KONTAKT POLICAJAC: Božidar Anđelić


I. KONTAKT RAJON (grad Supetar): obuhvaća centar grada Supetra (bez prigradskih naselja).  
Značajniji objekti i lokacije: OŠ  "Supetar", SŠ "Supetar", Dječji vrtić "Mrvica", zgrade Općinskog i Prekršajnog suda, FINA, Pošta.
Telefon: 021/ 309-210, 021/309-239, 021/631-145