Kontakt policajci PGP Imotski

POLICIJSKA SLUŽBENICA ZA PREVENCIJU: Antonia Lončar

Telefon: 021/ 309 -189

KONTAKT POLICAJAC: Tonko Nenadić

I. KONTAKT RAJON  (Grad Imotski): obuhvaća istočni dio Grada Imotskog, od ulice K. Zvonimira (robna kuća IMA) do graničnog prijelaza Vinjani  Donji.
Značajniji objekti i lokacije: PGP Imotski, Centralni poštanski ured, S.Š.C. "Dr. Mate Ujević", Autobusni kolodvor, Vatrogasni dom, P. Š.'Vinjani Donji, NK 'Vinjani' 
Telefon: 021/ 309-189

KONTAKT POLICAJAC: Domagoj Mišević

II. KONTAKT RAJON  (Grad Imotski): obuhvaća zapadni dio Grada Imotskog,  od ulice K. Zvonimira (robna kuća IMA), mjesto Glavina Donja, mjesto Proložac Donji, općina Proložac.  
Značajniji objekti i lokacije: zgrada Općinskog suda Makarska, Stalna služba u Imotskom, zgrada Gradskog poglavarstva, Franjevački samostan, OŠ "Imotski", OŠ Virgilija  Prerića, PŠ "Glavina Donja", trgovački centar ' Park & shop' , OŠ 'Ivan Leko' -Proložac Donji, NK "Imotski", NK 'Mladost'
Telefon: 021/ 309-189

KONTAKT POLICAJAC: Mladen Ujević

III. KONTAKT RAJON: obuhvaća centar Općine Lovreć i centar Općine Cista Provo.
Značajniji objekti i lokacije: uredi općina Cista Provo i Lovreć, OŠ "S.S.Kranjčević“ , OŠ "Cista Provo", Župni uredi u navedenim općinama, OTP banka u Cisti Provo.
Telefon: 021/ 309 -189