Kontakt policajci PP Makarska

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU: Ante-Josip Nosić

Telefon:  021/ 307-740, 021/307-738, 021/307-739

KONTAKT POLICAJAC: Martine Mendeš

I. KONTAKT RAJON (Grad Makarska): obuhvaća dio centra i zapadnog dijela Grada Makarske. Istočno je omeđen Jadranskom ulicom, zapadno ulicom Roseto Degli Abruzzi, sjeverno ulicom Ante Starčevića (od križanja s Jadranskom ulicom do križanja sa DC-8, te nastavno Vukovarskom ulicom  do križanja s ulicom Roseto degli Abruzzi), južno ulicom Put Cvitačke i Šetalištem dr.Franje Tuđmana, poluotokom Sv. Petar i Obalom kralja Tomislava, do hotela „Biokovo“.
 Značajnije lokacije i objekti : OŠ "Stjepan Ivičević", zgrada Općinskog suda, Policijska postaja Makarska, centralni ured Hrvatske pošte, hotel „Meteor“, hotel „Dalmacija“, hotel „Park“.
Telefon: 021/ 307-740, 021/307-738, 021/307-739

KONTAKT POLICAJAC: Vjekoslav Gudelj

II. KONTAKT RAJON (Grad Makarska): obuhvaća dio centra i istočnog dijela Grada Makarske. Istočno je omeđen Breljanskom ulicom, nastavno na ulicu Stjepana Ivičevića i Franjevački put, zapadno Jadranskom ulicom, sjeverno ulicom Don Mihovila Pavlinovića i južno Obalom kralja Tomislava, od hotela „Biokovo“, i ulicom Marineta, do križanja sa ulicom Franjevački put.
Značajnije lokacije i objektI: SŠ „Andrija Kačić Miošić“, gradska tržnica, crkva Sv.Marka, Malakološki muzej u okviru Franjevačkog samostana, Gradski sportski centar, hotel „Biokovo“, hotel „Osejava".
Telefon: 021/ 307-740, 021/307-738, 021/307-739

 

KONTAKT POLICAJAC: Ivan Radić

III. KONTAKT RAJON (mjesto Gradac): obuhvaća naseljeno mjesto Gradac (kraj postajnog područja na granici sa županijom Dubrovačko-neretvanskom).   
Značajniji objekti i lokacije: OŠ „Gradac“, hotel „Labineca“, hotel "Laguna“, hotel  „Marco Polo“, mjesna tržnica.  
Telefon: 021/ 307-617, 021/307-738, 021/307-739