Ured načelnika

Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica, obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene  te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave, donosi programske i planske dokumente, izrađuje izvješća i prosudbe, koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije,  analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave. Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije, priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja, planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i  aktivnosti policijske uprave te nadzire i  koordinira provedbu preventivnih  aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave,  priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama, daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom,  strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva  i samoorganiziranim građanima. Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja, donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja. U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.

Unutar Ureda načelnika ustrojena je Služba za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću

 

voditeljica Službe:  Antonela Lolić

telefon:  021/307 158021/ 307 090021/307-014

               021/ 307 111 (centrala)

Faks: 021/307 370

E-mail:   splitsko-dalmatinska@policija.hr

Medijima se svakodnevno, elektronskom poštom, dostavljaju informacije o značajnijim događajima na području PU splitsko-dalmatinske.

Predstavnici medija mogu telefonom, putem faksa ili elektronskom poštom postaviti upite vezane za događaje ili poslove u nadležnosti policije.