Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Obavlja poslove u svezi radno - pravnog statusa djelatnika policijske uprave, skrbi i obavlja poslove oko ostvarivanja prava ranjenih i obitelji poginulih pripadnika policijske uprave, te rješava imovinsko – pravnu problematiku. Izrađuje prijedlog godišnjeg financijskog plana za policijsku upravu, planira i nabavlja usluge i materijale neophodne za funkcioniranje policijske uprave. Održava objekte, plovila, prijevozna sredstva, kao i tehničke komunikacijske i informatičke sustave i uređaje.

Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama ministarstva unutarnjih poslova, te također surađuje s gospodarskim subjektima, kao i drugim tijelima državne i lokalne uprave i samouprave.  Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Kontakt telefoni za stranke: 307-268 ili 307-032