Sektor za granicu

Sektor za granicu s pripadajućim odjelima, odsjecima i policijskim postajama provodi mjere iz područja poslova kontrole prelaska državne granice, nadzora granične crte, utvrđivanja povreda državne granice i graničnih incidenata.
Također provodi mjere na ostvarivanju zakonitosti kretanja i boravka stranaca i njihovih statusnih pitanja. Nadzire provođenje potpisanih ugovora o readmisiji, mješovitim ophodnjama i dr. Također nadzire zakonitost u izvršenju postavljenih zadaća te ostvaruje suradnju sa drugim sektorima u policijskoj upravi, odnosno državnim tijelima kao što su Državni inspektorat, Carina i dr.
 


E-mail za stranke: st.sektor.za.granicu@mup.hr