Kontakt policajac PGP Vrgorac

KONTAKT POLICAJAC: Boris Vranješ


I. KONTAKT RAJON  (Grad Vrgorac):  obuhvaća centar grada Vrgorca i naselje Škulja.
Značajniji objekti i lokacije: OŠ "Vrgorac", SŠ «Tin Ujević», OTP banka, FINA, Hrvatska pošta, Hrvatska lutrija.
Telefon021/ 504-629, 021/674-179, 021/674-011