Objava rješenja o prijmu odabranih kandidata po Oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Slika /PU splitsko-dalmatinska 2022/Vijesti (svakodnevno)/pu splitsko dalmatinska.jpg
Objava rješenja o prijmu odabranih kandidata po Oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme koji je objavljen 01.06.2022.g.

Rješenje 1

Rješenje 2

Rješenje 3

Rješenje 4

Rješenje 5

Rješenje 6

Rješenje 7

Rješenje 8

Rješenje 9

Rješenje 10

Rješenje 11
 
Rješenje 12

Rješenje 13 

Stranica