Započinje kampanja "Postani policajac/policajka"

 • Slika /PU splitsko-dalmatinska 2022/Natječaji/postani.jpg
 • Slika
Foto: ilustracija

Policijska škola "Josip Jović" provodi školovanje za zanimanje policajac/policajka preko Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka i kroz program srednjoškolskog dvogodišnjeg obrazovanja upisom učenika u treći razred srednje škole. 

U cilju informiranja svih zainteresiranih kandidata donosimo vam osnovne informacije o programima školovanja:
Program za stjecanje  kvalifikacije policajac/policajka u obrazovnom sektoru  Sigurnost i obrana  u dvogodišnjem trajanju obrazovanja kroz 3. i 4. razred za učenike u Policijskoj školi „Josip Jović“
Nastava se izvodi po Strukovnom kurikulumu policajac/policajka temeljem rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja, a učenici na početku školovanja s Ministarstvom unutarnjih poslova zaključuju Ugovor o međusobnim pravima i obavezama. Osim navedenog, sukladno potpisanom Sporazumu između Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa i uprave školuje se jedan dio učenika za zanimanje „pravosudni policajac“, nakon čega im se omogućuje zaposlenje u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pravosuđa i uprave.

Učenici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • biti državljani Republike Hrvatske,
 • imati završen drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 za školu u četverogodišnjem trajanju (gimnazijski programi, strukovni obrazovni programi na razini 4.2),
 • završen 1. i 2. razred s općim uspjehom najmanje dobar,
 • imati ocjenu iz vladanja uzoran,
 • biti mlađi od 19 godina na dan početka nastave,
 • imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
 • ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
 • biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe,
 • nisu članovi političkih stranaka
Učenicima je osigurano slijedeće:
 • udžbenici, nastavni materijal, pribor, školska torba, sportska oprema,
 • dodatno osiguranje,
 • mjesečna stipendija,
 • smještaj i prehrana,
 • sva potrebna policijska oprema i odora,
 • sudjelovanje u radu policijskog zbora i tamburaškog orkestra,
 • omogućavanje nastavka trenažnog pocesa športašima,
 • osiguran posao u MUP-u.
Završetkom školovanja učenik se obvezuje provesti pet godina na radu u MUP-u. Ukoliko dođe do raskida ugovora polaznici snose troškove školovanja.

Učenici trećih razreda imaju nastavu iz općeobrazovnih predmeta (hrvatski jezik, engleski/njemački jezik, matematika), izbornog predmeta vjeronauk/etika te moduli koji obuhvaćaju stručne sadržaje od kojih neke učenici savladavaju u 3. razredu, a neke u 4. razredu (tri modula su jednogodišnja, a ostali dvogodišnji). Moduli su: Osnove policijskog posla i organizacija, Uredsko poslovanje i informacijski sustav, Komunikacija, Policijske ovlasti, Pregled/pretraga osobe i oduzimanje predmeta, Pozivanje- dovođenje- privođenje-uhićenje, Prekršajni postupak, Nasilje u obitelji, kaznena djela i kriminalistička istraživanja, Prevencija kriminaliteta, Nadzor i upravljanje prometom, Uporaba vatrenog oružja, Sport i samoobrana, Policijski praktikum. Organizirani su određeni oblici terenske nastave te sudjelovanje u obilježavanju prigodnih datuma.
Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka
Nastava se izvodi temeljem rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja, a polaznici na početku školovanja s Ministarstvom unutarnjih poslova zaključuju Ugovor o međusobnim pravima i obavezama.Polaznici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • biti državljani Republike Hrvatske,
 • imati završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju,
 • biti mlađi od 28 godina na dan početka nastave,
 • imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
 • ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
 • biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe,
 • nisu članovi političkih stranaka
Polaznicima je osigurano slijedeće:
 • udžbenici, nastavni materijal, pribor, školska torba, sportska oprema,
 • dodatno osiguranje,
 • mjesečna stipendija,
 • smještaj i prehrana,
 • sudjelovanje u radu policijskog zbora i tamburaškog orkestra,
 • omogućavanje nastavka trenažnog procesa športašima,
 • sva potrebna policijska oprema i odora,
 • osiguran posao u MUP-u.
Završetkom školovanja učenik se obvezuje provesti pet godina na radu u MUP-u. Ukoliko dođe do raskida ugovora polaznici snose troškove školovanja.
Nastavni predmeti su: Strani jezik policijske struke, Policijsko naoružanje i gađanje, Osnove kaznenog i prekršajnog prava, Osnove kriminalistike i kriminalističko istraživanje, Psihologija, Sigurnost u prometu, Kazneno pravo, Prekršajnog pravo, Ustav RH, pravo EU i ljudska prava, Policijske ovlasti i njihova primjena, Sport i samoobrana, Situacijske integralne  vježbe I. (prekršajno pravo i policijske ovlasti) i situacijske integralne vježbe II. (osnove kriminalistike i kriminalističko istraživanje i kazneno pravo).Policijska akademija ima svoj YouTube kanal: @policijskaakademijamuprh6506 i dio posvećen promociji zanimanja policajac:  Postani policajac gdje se mogu vidjeti testovi, vježbe, poligon prepreka…) a dodatne informacije možete saznati i na stranicama Policijske akademije:  https://policijska-akademija.gov.hr/postani-policajac-policajka/4018.

Stranica