Panel rasprava - Funkcionalno partnerstvo za sigurnost lokalne zajednice

  • Slika /PU_SD/Slike/sastanak.JPG
  • Slika
Panel rasprava održana u sklopu konferencije „Sigurnost povijesnih gradova – Partnerstvo za sigurniju svakodnevicu“, 5. studenog 2021.,  potaknula je promišljanja o primjenjivoj strategiji i funkcionalnoj  organizaciji lokalnih partnerstava za sigurnost.

Iskustva iz dosadašnjeg rada i neke planove Odbora za sigurnost SDŽ i Vijeća za prevenciju kriminaliteta, razmijenili su zamjenik župana SDŽ Stipe Čogelja, gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, gradonačelnik Splita Ivica Puljak, gradonačelnik Pule Filip Zoričić, konzultant i umirovljeni general Mate Laušić kao i Paško Ugrina voditelj odjela prevencije PU splitsko dalmatinske te načelnik PU SD Slobodan Marendić .

Dinamična rasprava potvrdila je i tezu profesora Nevena Šerića, koji je prvog dana konferencije u svom uvodnom predavanju istaknuo prednosti partnerskog rada građana i institucija na lokalnoj razini, svakako  i u pitanjima prevencije neprihvatljivih ponašanja.

Gradonačelnici Solin, Splita i Pule opisali su aktualnosti Vijeća za prevenciju kriminaliteta, sa svim specifičnostima sredina koje predstavljaju, potvrđujući potrebu razvoja koncepta lokalnog umrežavanja u interesu cjelovitog pristupa sigurnosti svakodnevice.

Paško Ugrina, voditelj odjela prevencije u PU SD  i član Odbora za sigurnost SDŽ, predstavio je model sporazuma na relaciji Odbor za sigurnost SDŽ – Vijeće za prevenciju kriminaliteta ( grada/općine) – PU SD, kao administrativni  temelj za formiranje baze i razmjene primjera dobre prakse u prevenciji, na razini Splitsko dalmatinske županije.

Stranica