Odluka o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Odluku o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme koji je objavljen dana 24. rujna 2021. u Narodnim novinama broj: 103/2021 i na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave možete pogledati OVDJE.
 

Stranica