Okrugli stol: SIGURNOST NA MORU

  • Slika PU_SD/sig%20na%20moru%203.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
U organizaciji Policijske postaje Hvar  i Turističke zajednice grada Hvara zajedno s Gradom Hvarom  u ponedjeljak, 10. veljače, u 11.00 sati u prostorijama hvarske galerije Arsenal održao se okrugli stol na temu: SIGURNOST NA MORU. Sudionici Okruglog stola bili su predstavnici policije i to Policijske postaje Hvar, načelnik Jure Tadić, Postaje pomorske policije Split, načelnik Joso Vujić, te predstavnici otočkih lučkih kapetanija, kapetan Emil Faldić i kapetan Miloš Botica. Kroz temu okruglog stola Sigurnost na moru, razgovaralo se o predstojećoj turističkoj sezoni, poštivanju zakonskih odredbi i preventivnim aktivnostima koje će se provoditi na moru. Okruglom stolu bio je prisutan  veliki broj zainteresiranih turističkih djelatnika s otoka Hvara.  Prisutni izlagači prezentirali su osnovne točke novog  Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama koji je stupio je  snagu 1. veljače ove godine.  U konstruktivnoj raspravi, uglavnom su prevladavale teme koje se tiču sigurnosnih standarda na moru.

Stranica