Prijavništvo i osobne isprave

Za građane s prebivalištem na području grada Splita,  te općina Podstrana i Šolta, poslovi se obavljaju u
Odjelu  za prijavništvo i osobne isprave PU splitsko-dalmatinske u Splitu, Trg Hrvatske bratske zajednice 9.

Uredovno vrijeme za građane:


Radno vrijeme sa strankama koje se nisu naručile  putem elektroničke pošte  je od 7.30 do 14 sati.
Ukoliko želite izbjeći  nepotrebno čekanje u redu, termin za izradu i preuzimanje isprave, uključujući i popodnevne termine, možete zatražiti slanjem maila na: st.sidup@mup.hr
 

                                     
Telefonski brojevi:

021/307- 042 voditeljica Odjela

021/307-558 viši referent


021/307- 040 tajnica Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

Napomena: Građani s prebivalištem izvan navedenog područja rješavaju ove poslove u nadležnoj policijskoj postaji.
Procedura izrade pojedinih dokumenata (potrebna dokumentacija i drugo), istovjetna je u policijskoj upravi i policijskim postajama.


Prijavništvo:

 • Prijava/odjava prebivališta
 • Promjena adrese
 • Prijava boravišta
 • Matični broj građana
 • Uvjerenje o prebivalištu i matičnom broju građana


Osobne iskaznice:

 • Izdavanje osobne iskaznice
 • Predaja zahtjeva za izradu osobne iskaznice
 • Preuzimanje izrađene osobne iskaznice


Putne isprave:
         

 • Izdavanje putovnice
 • Predaja zahtjeva za izradu putne isprave, preuzimanje i izrađivanje putovnica
 • Preuzimanje izrađene putovnice