U suradnji s Domom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije obilježen Međunarodni dan obitelji

Slika /PU_SD/Slike/prev_projekti.jpg

 Odjel prevencije Policijske uprave splitsko-dalmatinske obilježava Međunarodni dan obitelji  (15. svibnja 2021. godine) u suradnji sa Domom zdravlja Županije splitsko-dalmatinske prikazujući edukativne video materijalne sa promotivnim porukama koje ukazuju kako je za zdravlje i siguran život članova obitelji od iznimne važnosti da se u slučaju pojave nasilja u obitelji prekine šutnja, odnosno da na svako nasilje u obitelji treba pravovremeno reagirati prijavom policiji ili drugoj nadležnoj instituciji. Danas su se edukativni materijalni prikazivali u čekaonicama domova zdravlja koji se nalaze na tri lokacije u Splitu.
 

Stranica