Sigurnost prometa: obavijest o provođenju akcije „Pješak“

Slika PU_SD/policija05.bmp

 U utorak, 19. prosinca od 9 do 13 sati, na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske provesti će se akcija „Pješak“. Uz ostale prekršaje koji ugrožavaju sigurnost sudionika u prometu, naglasak će biti na prekršajima počinjenim od strane pješaka i prekršajima koje vozači čine prema pješacima.

 foto: ilustracija  

U utorak, 19. prosinca od 9 do 13 sati, na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske provesti će se akcija „Pješak“. Uz ostale prekršaje koji ugrožavaju sigurnost sudionika u prometu, naglasak će biti na prekršajima počinjenim od strane pješaka i prekršajima koje vozači čine prema pješacima.

Slijedom navedenog podsjećamo sve sudionike u prometu na obvezu poštivanja prometnih propisa, posebno kada su u pitanju pješaci, kao najugroženija skupina sudionika u cestovnom prometu.Stranica