Predavanje službenika prevencije u učeničkom domu- edukacija o sigurnosti u prometu

Slika /PU_SD/Slike/edukacija ucenicki dom.jpg
U sklopu preventivnih aktivnosti koje provodi Odjel prevencije već  sedmu školsku godinu  uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera zaštite od bolesti COVID-19 održavaju se edukacije u učeničkim domovina na području Splitsko-dalmatinske županije.  Tako je do sada održana edukacija učenika korisnika Učeničkog doma u Bolu na otoku Braču, a jučer, 19. listopada s početkom u 20,00 sati  održana je  edukacija u Učeničkom domu u Kaštelima. Ciljana skupina su učenici prvih razreda srednje škole koji stanuju u učeničkom domu, a kojima se želi skrenuti pozornost na različite rizične čimbenike koji mogu dovesti do asocijalnog ponašanja mladih prilikom samostalnog života u novoj sredini.
 
Edukacija je  interaktivnog karaktera,  a provedena je u četiri tematske cjeline:  
 
-prevenciju ovisnosti o alkoholu, drogama  i kocki,
-samo zaštitno ponašanju u prometu,
-sigurnost na internetu i društvenim mrežama,
-rizična ponašanja u lokalnoj sredini.
 
Istom prilikom učenicima je prikazan kratki edukativni film vezan za stradavanje djece u prometu, a koji  ukazuje na ispravno i sigurno sudjelovanje u prometu i važnost, poštivanja ograničenja brzine, vezivanja sigurnosnog pojasa, nekorištenje mobitela te nepropisno pretjecanje.
 
Nakon edukacije učenici su postavljali pitanja koja su se odnosila na problematiku korištenja opojnih sredstava u prometu  kao i o prijevarnim ponašanje prilikom korištenje interneta i društvenih mreža. Uz učenike korisnike učeničkih domova edukaciji su bili nazočni i  odgojitelji  te nastavno osoblje učeničkih domova.
 
U predstojećem razdoblju provest će se edukacija  u učeničkom domu Kameno-klesarske škole u Pučišćima na otoku Braču (20.10.2021), Đačkom domu u Splitu (22.10.2021) te Ženskom učeničkom domu Splitu  u prvoj polovici mjeseca studenoga, a u terminu koji se dogovori sa stručnim djelatnicima tog doma.
 
 

Stranica