POZIV građanima za dostavu prijedloga lokacija za provedbu 24-satne akcije nadzora brzine u cestovnom prometu

Slika /PU splitsko-dalmatinska 2022/Vijesti (svakodnevno)/brzina 3.JPG

Prijedlozi lokacija se mogu dostaviti putem mail-a na adresu splitsko-dalmatinska@policija.hr i putem telefaksa na broj 021/307-399

FOTO: ilustracija
 
Temeljem ROADPOL-ovog Plana aktivnosti za 2023.godinu na području država članica Europske unije održati će se pojačani nadzor brzine sudionika u cestovnom prometu, pa tako i na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske dana 21. travnja (petak) od 00,00 sati do 24,00 sati i to na odabranim lokacijama.

Provođenje nadzora predviđeno je na način da se odredi što je veći broj promjenjivih lokacija, u čiji se odabir kao i prethodnih godina mogu uključiti i sami građani sa svojim prijedlozima. Stoga, pozivamo građane da se uključe u provedbu akcije na način da nam predlože lokacije, odnosno mjesta na kojima bi tijekom akcije policijski službenici trebali obavljati nadzor brzine kretanja vozila.

Predložene lokacije trebale bi biti one za koje se smatra da na njima vozači ne poštuju ograničenja brzine kretanja vozila, a nadzor se provodi u cilju smanjenja prometnih nesreća i povećanja sigurnosti u prometu. Prijedloge s naznakom „Prijedlog lokacije nadzora brzine u cestovnom prometu“, građani mogu dostaviti od 5. do 15. travnja putem mail-a na adresu splitsko-dalmatinska@policija.hr i putem telefaksa na broj 021/307-399. 
Svi pristigli prijedlozi građana bit će analizirani, nakon čega će biti izabrane lokacije pogodne za akciju nadzora brzine kretanja vozila.

Podsjećamo, brzina je  i dalje vodeći uzrok stradavanja u prometnim nesrećama, radi čega se i ovom akcijom nastoji unaprijediti stanje sigurnosti prometa na cestama.
 

Stranica