Oglas za prijam u Prometnu jedinicu mladeži na području Grada Trogira

Slika /PU_SD/Slike/bobi Sinj II.jpg
Objavljujemo oglas za prijam u Prometnu jedinicu mladeži, za obavljanje poslova nadzora prometa u mirovanju i upravljanja prometom na raskrižjima na području Grada Trogira

Sukladno Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja prometnih jedinica mladeži, pripadnik prometne jedinice mladeži može biti učenik koji je navršio najmanje 16 godina života ili student, primjeren u učenju, ponašanju i radu.

Prednost će imati učenici i studenti koji poznaju strane jezike i imaju položen vozački ispit.  
 
Uz zamolbe je potrebno dostaviti:
- kratki životopis (obvezno navesti kontakt broj telefona/mobitela)
- potvrdu o školovanju
- presliku svjedodžbe zadnjeg završenog razreda (polugodišta) ili Indeksa
- potvrdu od liječnika obiteljske medicine. 
 
Zamolbe će se zaprimati od 23. svibnja do 3. lipnja 2022. godine, a potrebno ih je dostaviti osobno ili putem pošte u Policijsku postaju Trogir, Put Muline 1.
 
Zamolbe dostavljene izvan roka ili s nepotpunom dokumentacijom, neće se razmatrati.
 
 

Stranica