Oglas za prijam u Prometnu jedinicu mladeži

Slika PU_SD/policija%20promet.jpg
Objavljujemo oglas za prijam u Prometnu jedinicu mladeži, za obavljanje poslova nadzora prometa u mirovanju i upravljanja prometom na raskrižjima na području Splita, Podstrane, Trogira, Sinja, Omiša i Makarske. 
 
Sukladno Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja prometnih jedinica mladeži, pripadnik prometne jedinice mladeži može biti učenik koji je navršio najmanje 16 godina života ili student, primjeren u učenju, ponašanju i radu.
Prednost će imati učenici i studenti koji poznaju strane jezike i imaju položen vozački ispit.  
 
Uz zamolbe je potrebno dostaviti:
- kratki životopis (obvezno navesti kontakt broj telefona/mobitela)
- potvrdu o školovanju
- presliku svjedodžbe zadnjeg završenog razreda (polugodišta) ili Indeksa
- potvrdu od liječnika obiteljske medicine. 
 
Zamolbe će se zaprimati  od 25. svibnja do 1. lipnja 2020.g, a potrebno ih je dostaviti osobno ili putem pošte u Policijsku postaju prema mjesnoj nadležnosti, dok se za Grad Split i Općinu Podstrana, osobno ili putem pošte,  zamolbe  dostavljaju  u Postaju prometne policije Split, Put Plokita 81.
 
Zamolbe dostavljene izvan roka ili s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
 

Stranica