Održano predavanje učenicima u Kaštelima i Bolu

U sklopu projektnih aktivnosti koje provodi Odjel prevencije već petu školsku godinu održavaju se edukacije u učeničkim domovina na području Splitsko-dalmatinske županije. Tako je 15. listopada 2019. održana  edukacija u Učeničkom domu Srednje škole u Bolu na otoku Braču, dok je dan poslije,16. listopada 2019.  edukacija održana  u učeničkom domu Srednje škole „Braća Radić“ u Kaštel Štafiliću. Ciljana skupina su učenici I. razreda korisnici učeničkih domova, a edukacijom se želi skrenuti pozornost učenicima i nastavnicima na različite čimbenike koji mogu dovesti do asocijalnog ponašanja mladih prilikom samostalnog života u novoj sredini.Predavanju je prisustvovalo 87 učenika i 14 nastavnika, a  kao i ranijih godina provedene su u četiri tematske cjeline koje su obuhvatile prevenciju ovisnosti o alkoholu, drogama i kocki, samozaštitno ponašanje u prometu, sigurnost na internetu i društvenim mrežama, te rizična ponašanja u lokalnoj sredini. Uz djelatnike i učenike nazočili su i voditelji domova Sani Bodlović i Marijana Hrga, dok su uz djelatnika odjela prevencije nazočili u Bolu policijska službenica Dragana Dragičević, a u Kaštel Štafiliću kontakt policajac Damir Karanušić.

Stranica