Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Slika /PU_SD/Slike/lilly.png

U sklopu Nacionalnog projekta „Lily“, u suradnji sa Županijom splitsko-dalmatinskom i Kaštelanskim kazalištem, Odjel prevencije PUSD organizirao je predstavu naziva „Iza vrata“

U nastavku provođenja preventivnih aktivnosti u sklopu Nacionalnog projekta „Lily“, u suradnji sa Županijom splitsko-dalmatinskom i Kaštelanskim kazalištem, Odjel prevencije PUSD organizirao je predstavu naziva „Iza vrata“ koja će se premijerno prikazati u Kaštel Lukšiću  25. studenog 2021. godine, na dan obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.   
O ovom zajedničkom projektu upoznata je javnost na zajedničkoj press konferenciji održanoj 23.11.2021. godine u prostorijama Županije splitsko-dalmatinske kojom prilikom je još jednom ukazano da je nasilje nad ženama iznimno ozbiljan društveni problem, koje se u najvećem obimu događa unutar obitelji i da je dužnost svih građana da na pojavu nasilja reagiraju prijavom policiji i drugim državnim tijelima svojih saznanja o konkretnim slučajevima nasilja nad ženama i u obitelji, s ciljem prekida nasilnog čina i pravovremene zaštite žrtava od težih posljedica te procesuiranja nasilnika.   
Predstava „Iza vrata“ u idućim razdobljima prikazivat će u gradovima diljem naše županije koliko to budu dopuštale epidemiološke prilike i to žrtvama nasilja u obitelji, predstavnicima državnih i javnih tijela, nevladinima udrugama i drugim građanima oba spola i svih dobnih skupina, s ciljem prevencije pojavnih oblika nasilja nad ženama, senzibiliziranja javnosti i podizanja razine svijesti o štetnosti ove pojave, osnaživanja žena radi vlastite samozaštite, radi poticanja na prijavljivanje slučajeva nasilja nad ženama i u obitelji kako od samih žrtava, tako i od svih građana te radi ostvarivanja bolje međuresorne suradnje u rješavanju pojedinih slučajeva nasilja.


Stranica