Energetska obnova zgrade Policijske postaje Solin

  • Slika /PU_SD/PU_SD/solin.jpg
  • Slika
  • Slika
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske sufinanciralo je  energetsku obnovu zgrade Policijske postaje Solin na adresi Stjepana Radića 134, Solin, koju je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske prijavilo na natječaj za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (Ref.oznaka KK. 04.2.1.04.0779).
Ugovor o dodjeli  bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. potpisan je 09.08.2019.godine, a potpisali su ga direktor Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost g. Dubravko Ponoš i pomoćnik ministra unutarnjih poslova g. Cvjetko Obradović.
Prema potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukupni prihvatljivi troškovi projekta energetske obnove zgrade PP Solin iznose 2.462.164,73 kune od čega je 1.034.686,16 tisuća kuna bespovratnih.
Ugovor o radovima zaključen je dana 10.04.2020.godine sa tvrtkom JUKIĆ-DAM d.o.o.Otok na iznos od 2.475.593,23 kune, a radovi su završeni u prosincu 2021.godine.  Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršila je tvrtka Kozina d.o.o. Split.
Zgrada PP Solin na adresi Solin, Stjepana Radića 134, izgrađena 1981. godine, prije obnove nije udovoljavala zahtjevima energetske učinkovitosti. Stoga je u sklopu radova energetske obnove izveden toplinski sustav fasade i ravnog krova, zamijenjena je dotrajala vanjska stolarija, ugrađen visokoučinkoviti sustav grijanja i hlađenja, te visokoučinkovita rasvjeta.
Provedbom mjera energetske obnove izravno se utjecalo kako na privođenje predmetnog objekta višoj energetskoj učinkovitosti, tako i na kvalitetu boravka korisnika i zaposlenika u objektu, te bolje uvjete rada zaposlenih. Energetskom obnovom postignut je cilj projekta da se u godišnjoj potrošnji energije ostvare projektirane uštede od minimalno 61,10 %, što će između ostaloga biti vidljivo i na umanjenim računima za energente.
Energetski razred zgrade Policijske postaje Solin prije energetske obnove bio je C, a izvršenim radovima energetske obnove postignut je energetski razred A.
 

Stranica