Edukacija u Učeničkom domu na Braču

Slika /PU_SD/Slike/Edukacija Učenički dom.jpg
Kao sastavni dio projektnih aktivnosti Odjela prevencije PU splitsko-dalmatinske već petu školsku godinu održava se edukacija u učeničkim domovima na području Splitsko-dalmatinske županije. Prošlog četvrtka, 12. prosinca,  održana je edukacija u Učeničkom domu Kamenoklesarske škole u  naselju Pučišća na otoku Braču, koja je obuhvatila tridesetak učenika i dva nastavnika. Predavanje je održao policijski službenik Odjela prevencije, uz policijskog službenika Policijske postaje Brač.
Edukacija je, kao i ranijih godina, provedena u četiri tematske cjeline koje su obuhvatile:
-prevenciju ovisnosti o alkoholu, u sklopu obilježavanja „Mjeseca borbe protiv ovisnosti“
-samozaštitno ponašanje u prometu,
-sigurnost na internetu i društvenim mrežama,
-rizična ponašanja u lokalnoj sredini – u naselju Pučišća, odnosno na otoku Braču.
Ciljana  skupina su korisnici učeničkih domova, a edukacijom se želi skrenuti pozornost kako učenicima, tako i nastavnicima, na različite čimbenike koji mogu dovesti do asocijalnog ponašanja mladih prilikom samostalnog života u novoj sredini. 
 

Stranica