Akcija „Faktori rizika“

Slika PU_SD/palica_stop_policija(1).bmp
Uz redovnu vikend akciju na prometnicama PU splitsko dalmatinske u nedjelju, 23.siječnja 2022. od 13 do 17 sati  provesti će se i  posebno ciljana akcija „Faktori rizika“  prvenstveno usmjerena na prekršaje koji su u najčešćoj vezi s nastankom prometnih nesreća kao i  njihovih posljedica.
Naime, grubo kršenje propisa o ograničenju brzine kretanja  uz alkohol, nekorištenje sigurnosnih elemenata kao što je pojas na svim sjedalima i zaštitna kaciga na motociklima uz pojavu distrakcija u cestovnom prometu (odvlačenje pažnje od prometne situacije, npr. korištenje mobitela vozača ili pješaka) za posljedicu imaju najteža stradavanja u cestovnom prometu.

Stranica