Edukacija djece o opasnostima i rizicima korištenja pirotehnike

Službenici Odjela prevencije u dogovoru sa dijelom obrazovnih ustanovama na području Vrgorac, Imotskog i Sinja počeli su sa edukacijom djece na temu rizika i opasnosti korištenja pirotehnike. Ulazak u škole dogovoren je uz poštivanje propisanih epidemiološkim mjera, a edukacija je prilagođena uzrastu djece u kojem djeca aktivno sudjeluju. Cilj ove preventivne aktivnosti je poslati poruku da pirotehnička sredstva nisu igračke te kod djece povećati razinu znanja o rizicima nedozvoljenog korištenja pirotehničkih sredstava.      

Stranica