MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV KORUPCIJE - 9. PROSINCA 2021.

Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se 9. prosinca od 2003. godine kada je Opća skupština UN posebnom rezolucijom ukazala na problem korupcije i potrebu svakodnevne borbe protiv nje.
Korupcija prodire u sve segmente društva i predstavlja najveću ugrozu gospodarskog, društvenog i političkog razvoja, te prosperiteta Republike Hrvatske.
Borba protiv korupcije mora biti točka koja će ujediniti svakog građanina Hrvatske da pokaže da mu je dosta dvostrukih kriterija, nejednakih šansi, praznih obećanja i čekanja trenutka kada će se pomaci vidjeti u svakodnevnom životu.
Policijska uprava Splitsko Dalmatinska te Odjel prevencije uz brojne preventivne aktivnosti u suradnji sa drugim institucijama, ustanovama i drugama građana, intenzivno radi i na provedbi preventivnih i drugih aktivnosti iz oblasti suzbijanja korupcije.
 
SPRIJEČIMO KORUPCIJU, PRIJAVIMO SVAKI OBLIK KORUPCIJE.
 
Što je to korupcija?
 
I ako ne postoji općeprihvaćena definicija pojma korupcije,  može se definirati kao svako odstupanje od postavljenih normi odnosno zloupotrebu javnih ili službenih ovlasti s ciljem ostvarivanja osobnih probitaka ili probitaka povezanih osoba, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru.

To je svaki čin kojim se, suprotno javnom interesu, nedvojbeno krše moral i pravne norme te povrjeđuju temelji vladavine prava.

Neke od prihvaćenih definicija kažu: ''Korupcija je zlouporaba povjerenih ovlasti za privatnu korist'' (Transparency International), te  ''Korupcija je devijantno ponašanje djelatnika javne uprave (izabranih ili imenovanih) koje nije u skladu s njihovim zadacima po službenoj dužnosti, a primjenjuje se u cilju stjecanja privatnog bogatstva ili statusa pojedinca, uže obitelji ili povezane grupe ljudi'' (Joseph S. Nye, Corruption and Political Development, 1967).
 
Obzirom na razinu ovlasti u odlučivanu i razmjerima razlikujemo političku i administarativnu korupciju.
 
Tko se smatra korumpiranom osobom?
 
Svaka službena ili odgovorna osoba koja radi osobne koristi ili koristi skupine kojoj pripada zanemari opći interes koji je dužna štititi obzirom na zakone, položaj i ovlasti koje su joj povjerene, ali i građanin koji nudi ili pristaje na davanje zatraženog mita kako bi korumpirana osoba činjenjem, nečinjenjem ili propuštanjem činjenja pomogla u ostvarivanju koristi za pojedine osobe ili skupine.
 
Administrativna korupcija, što je to?
 
Naziva se još i sitna korupcija (engl. petty corruption), odnosno ona koja se događa na nižim razinama državne uprave, a odnosi se na djelatnike javne uprave zadužene za provedbu odluka i propisa.

To je vrsta korupcije s kojom se građani susreću u kontaktu sa službenicima i nižim dužnosnicima. Obično uključuje nezakonitu razmjenu razmjerno malih količina novca ili manjih usluga i prisutna je u institucijama.

Ona uključuje davanje manjeg mita ili „poklona“, ili trgovanje utjecajem („veze i poznanstva“). Obično je u funkciji olakšavanja (ubrzavanja) nekog postupka ili izbjegavanja kazne.

Jedan od oblika administrativne korupcije jest izdavanje potvrde ili dozvole u zamjenu za mito ili protuuslugu od strane djelatnika javne uprave koji tim činom izigrava određene kriterije i rokove te pojedine primatelje usluga stavlja u povlašteni položaj. 
 
Kako se boriti protiv korupcije?


Djelatnici  MUP-a, te Policijske uprave Splitsko-dalmatinske poduzimaju i poduzimat će  sukladno svom djelokrugu rada  odlučne korake na suzbijanju ovakvih kaznenih djela. Stoga pozivamo na suradnju građane uključene u sva područja života da nam se pridruže u tom nastojanju.
 
Uvjetovano navedenom naglašavamo da za uspješno suprotstavljanje korupciji nije dovoljna vaša i naša iskrena želja i odlučnost. Potrebno je obostrano povjerenje i razumijevanje te činjenica da rezultate možemo ostvariti samo ako prikupimo dokaze i procesuiramo koruptivna kaznena djela sukladno propisanom zakonskom postupku.

Svakodnevno,  u vremenu od 0 do 24,  možete se obratiti  putem:
 
besplatnog telefona: 0800 5092
besplatnog telefaksa: 0800 8092
e-mail adrese: korupcija@mup.hr
 
 

Stranica