Angažiranje Mobilnog preventivnog centra policije na području grada Splita

Policijska uprava Splitsko-dalmatinska nastavlja pozitivnu praksu iz turističke sezone angažiranjem mobilnog  preventivnog centra policije na širem području grada Splita. 
Cilj je nazočnost i vidljivost  na javnim mjestima te dostupnost građanima  za mogućnost neposrednog kontakta sa policijskim službenicima te dobivanje svih potrebnih informacija i savjeta vezano za sigurnost, rad policije i  samozaštito ponašanje.       
Mobilni preventivni centar policije je posebno osposobljeno kombi vozila s pripadajućom audio video, informatičkom i ostalom sadržajnom opremom koja osigurava pružanje usluga zainteresiranim građanima.  Cilj je da se kroz angažman i korištenje opreme radi na  izgradnji sigurnog okruženja te povećanju subjektivnog osjećaja sigurnosti građana, kao i osnaživanju njihovog samo zaštitnog ponašanja.
Pozivamo građane da iskoriste mogućnost kontakta i razgovara sa specijaliziranim službenicama Odjela prevencije i službenicima I i II Policijske postaje, da se informiranju o sigurnosti, radu policije i da sa punim povjerenjem ako to smatraju potrebnim zatraže savijete i upute o tom kako unaprijediti samo zaštitno ponašanje, osobnu sigurnosti i kako pridonijeti sigurnosti u svojem okružju. Tijekom kontakta s policijskim službenicima građani mogu ispuniti i anketu na temu sigurnosni i mjera prevencije.
Angažiranje mobilnog  preventivnog centra policije biti će dugoročno planirano na svim Gradskim kotlarevima i Mjesnim odborima.       
 

Stranica