Obilježen Međunarodni dan djece žrtava nasilja

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana djece žrtava nasilja – 04. lipnja 2021. godine, Odjel prevencije ove PU, u suradnji sa Uredom Pravobraniteljice za djecu u Splitu i Odsjekom za sigurnost i krizne situacije Grada Splita izradio je plakate i majice sa preventivno-promotivnim porukama da svako dijete ima pravo na zaštitu od svih oblika nasilja kojim se uzrokuje šteta za fizičko i psihičko zdravlje djeteta i da nema opravdanja za nasilje nad djecom koje je protupravno i kažnjivo.
Plakati su postavljeni u čekaonice Doma zdravlja splitsko-dalmatinske županije, a majice u prodajne prostore Trgovačkog centra Mall of Split, gdje će policijski službenici dana 04.06.2021. godine postaviti info pult radi informiranja i ostvarivanja kontakata sa građanima.

 

Stranica