U Solinu obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Nasilje nad ženama spada u najteže  oblike rodno utemeljenog kršenja ljudskih prava.

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, policijski službenici Odjela prevencije i Policijske postaje Solin danas, 25. studenog  na području Grada Solina razgovarali su s građanima o štetnosti svih oblika nasilja, a posebno nasilja nad ženama.
Ova aktivnost policije ima cilj dodatno podizanje svijesti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama, uključujući psihičko, tjelesno, spolno i ekonomsko nasilje. Građani su se rado zaustavljali ispred mobilnog preventivnog centra policije i razgovarali s policijskim službenicima.  Konačan zaključak je kako građani osuđuju svaki oblik nasilja, a posebno prema najugroženijim skupinama, djeci i ženama.
Jedan od  informativnih materijala vezan je  uz preventivnu kampanju naziva "LILY",   a koja kampanja ima cilj suzbijanje svih oblika diskriminacije žena i promicanje pune ravnopravnosti žena i muškaraca, prevencije svih pojavnih oblika nasilja nad ženama i nasilja u obitelji kao i senzibiliziranje javnosti o štetnosti pojave nasilja nad ženama i u obitelji.
Projekt LILY je svoj naziv dobio u spomen na pokojnu sutkinju Ljiljanu Hvalec, ubijenu 22. rujna 1999. godine na svom radnom mjestu. Muškarac je osim sutkinje  Ljiljane Hvalec iz pištolja tog jutra ubio svoju suprugu, njenu odvjetnicu i teško ranio zapisničarku.
 
 

Stranica