Rješenja o prijmu odabranih kandidata po oglasu za prijam službenika na određeno vrijeme

Objavljujemo rješenja o prijmu odabranih kandidata po oglasu za prijam službenika  na određeno  vrijeme koji je objavljen dana 30.listopada.2019.godine
Rješenje1
Rješenje2
Rješenje3
Rješenje4 

Stranica