18. listopada - Europski dan borbe protiv trgovine ljudima

Sutra, 18 . listopada obilježava se europski dan borbe protiv trgovanja ljudima. Policijska uprava splitsko-dalmatinska u okviru svoje redovne djelatnosti i kroz posebnu projektnu aktivnost od 2013. godine aktivno radi na prevenciji i senzibiliziranju javnosti o problematici trgovanja ljudima kao i edukaciji osoba iz ciljanih skupina o rizicima trgovanja ljudima.
Cilj je iniciranje prikladnije reakcije na sigurnosne rizike i zaštita osjetljivih skupina u društvu i mogućih žrtava kaznih dijela trgovanja ljudima.
Trgovanje ljudima sve je veći problem u svijetu, pa i u Hrvatskoj, što je posebno uvjetovano migrantskom krizom.
Kroz do sada ostvarenu dobru suradnju s nadležnim službama i udrugama, kao i obrazovnim institucijama, održan je veliki broj edukacija i video projekcija na temu prevencije trgovanja ljudima te je sustavno distribuiran informativni materijali ciljanim skupinama osoba koje mogu biti u kontaktu i komunikaciji sa osobama potencijalnim žrtvama trgovanja ljudima.
Aktivnost se posebno intenzivira u tekućem tjednu kroz planirane edukacije sa učenicima završnih razreda srednje škole, javnom prezentacijom aktivnosti policije  u Makarskoj 18. listopada  te medijskim nastupima kao i suradnjom sa drugim institucijama koje rade po navedenoj problematici.

Ako posumnjate da je netko žrtva trgovanja ljudima nemojte šutjeti i svoje sumnje podijelite sa policijskim službenicima!

Informativni letak
 

Stranica