Međunarodni dan starijih osoba

Policijska uprava splitsko-dalmatinska u okviru svoje redovne djelatnosti posebnu pozornost posvećuje preventivnim aktivnostima u suzbijanju svih vrsta kriminaliteta i podizanju razine sigurnosti. Jedan od ciljeva preventivnih aktivnosti je iniciranje prikladne reakcije na sigurnosne rizike i zaštita osjetljivih skupina u društvu.
Starije i nemoćne osobe koje žive same u svojim stanovima i kućama, te štićenici domova za starije i nemoćne osobe na području Splitsko-dalmatinske županije, a koji kao takvi predstavljaju specifičnu, osjetljivu i ranjivu skupinu, često su žrtve kaznenih djela. Stoga se smatra neophodnom osobe takve životne dobi preventivno educirati u smislu osobne samozaštite i zaštite imovine od svih oblika ugrožavanja, a samim tim i povećanjem osjećaja sigurnosti.
Preventivne aktivnosti, koje se aktivno provode od 2012., imaju za cilj jačanje svijesti starijih osoba o opasnostima koje im prijete, senzibilizaciju javnosti za problematiku činjenja kaznenih djela na štetu osoba starije životne dobi, kao i stradavanje starijih osoba u prometu, te jačanje osjećaja sigurnosti kod osoba starije životne dobi.
Kroz do sada ostvarenu dobru suradnju sa udrugama umirovljenika i domovima za starije i nemoćne osobe, održano je niz predavanja i podijeljeni su informativni materijali na temu „Sigurnost starijih osoba“, a o ovoj temi govorilo se i na specijaliziranim radio emisijama i u dnevnom tisku.
U povodu Međunarodnog dana starijih osoba, koji se obilježava 1. listopada, policijski službenici Odjela prevencije PU splitsko-dalmatinske od prošlog tjedna sudjeluju na stručnim skupovima i tribinama, na temu sigurnosti starijih osoba i pobljšanja kvalitete života u društvenoj zajednici.

Dragi naši umirovljenici, čestitamo Vam Vaš dan!

Stranica