Prevencija korupcije

 
Projektna aktivnost STOP KORUPCIJI
 
Nositelj projektne aktivnosti: Odjel prevencije PU splitsko-dalmatinske
Nacionalna razina: Ne
Vrijeme provođenja: Od 1. rujna 2017. do 31. prosinca 2019.
Planirano praćenje pokazatelja: Da
Ciljevi projektne aktivnosti:  Senzibilizacija javnosti, kao i različitih ciljanih skupina (institucija) o problematici i posljedicama korupcije, te poticanje drugih službi i institucija na poduzimanje svih raspoloživih mjera i radnji tj. aktivnu borbu protiv korupcije, te neophodnu koordinaciju svih segmenata društva u borbi protiv korupcije s naglaskom na partnersku ulogu policije, kao i potrebu prijave korupcije policiji i Državnom odvjetništvu, kao model odgovornosti svih dionika društvenih događanja, svih pojedinca i institucija. Od 2021 godine aktiviran rad na Planu mjera i radnji za provedbu antikoruptivnih mjera na razini PU. 
Ciljane grupe: Javnost u cjelini, ciljane skupine (Porezna Uprava, Carinska Uprava, Inspekcijske Službe, Sveučilište u Splitu, HGK, policijski službenici…)
Pregled planiranih aktivnosti: Praćenje i analiza stanja, edukacija i senzibilizacija ciljanih skupina, medijska promocija borbe protiv korupcije, izrada informativnih materijala, suradnja s drugim institucijama, edukacija i senzibilizacija policijskih službenika
Sudjelovanje vanjskih partnera: Izvršena analiza stanja i pokazatelja, te izrađena projektna dokumentacija. Održan sastanak s odgovornim osobama HGK, te sastanak sa čelnicima Porezne Uprave Split i Carinske Uprave Split. Izvršena edukacija policijskih službenika SSS, u okviru održavanja redovne edukacije. Tijekom 2018 obavljeni razgovori sa nizom državnih institucija te intenzivno oglašavana aktivnost o prevenciji i prijavi korupcije. U suradnji s Odjelom za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću potencirana suradnja s medijima radi bolje informiranosti javnosti o problematici korupcije. Edukacija i razgovor sa ciljanim grupacijama te aktivnost na senzibilizaciji šire javnosti na prijavu korupcije kroz druge projektne aktivnosti. Rada na partnerskoj izradi info. materijala. Planirano ciljno prezentiranje problema korupcije zainteresiranim  institucijama do involviranja planskih mjera sa nacionalne razine.     
Planirana evaluacija: Da – pokazatelji djelomično ostvarenih ciljeva te zaključak o potrebi storniranja uvjetovano ograničenošću rada na razini PU, mogućnošću realizacije kroz druge projekte te zaključkom o potrebi nacionalne projektne aktivnosti.    
Napomena bitna za vođenje projekta: Aktivnost bazirana na postavkama Nacionalne strategije i akcijskom planu uz planirani segmentni rad uvjetovano zadaćama policije. Tijekom 2021 povećan broj aktivnosti na senzibiliziranju javnosti objavama na web. stranicama PU i u video projekcijama.