Prevencija kriminaliteta

Prevencija kriminaliteta
 
Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 9
 
Telefon: 021/307-615, 307-034, 307-038 i 307-305
Fax:        021/307-386, 307-289
E-mail: splitsko-dalmatinska@policija.hr
 
Voditelj poslova prevencije: Paško Ugrina

                                        
                                                                           
Prevencija sama po sebi znači da policija ne djeluje samo represivno  već poduzimanjem niza korisnih mjera i radnji utječe na sprječavanje kažnjivih ponašanja. Suvremena društva kriminalističku prevenciju definiraju kao ukupnost svih državnih, privatnih i drugih mjera i aktivnosti usmjerenih na sprječavanje činjenja kaznenih djela i smanjenje posljedica kaznenih djela (materijalnih, psihičkih i fizičkih), a na listi prioriteta policijskih poslova smještaju je u sam vrh.
 
Ovo ni u kojem slučaju ne znači da se represivne funkcije policije sukladno propisima i ovlastima ukidaju ili zanemaruju, naprotiv, u uspješno razrješavanje kaznenih djela i prekršaja te procesuiranje počinitelja uključuju se i druge institucije. Osnovna zadaća prevencije je usmjerena na praćenje stanja sigurnosti, pronalaženje, organiziranje i provođenje odgovarajućih aktivnosti usmjerenih na podizanje razine sigurnosti građana.  Cilj policije kao javnog servisa građana je poboljšanje kvalitete života, te eliminiranje uvjeta koji pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta, angažiranjem svih nadležnih da djeluju kroz koordinirane aktivnosti stvaranjem partnerskih odnosa s policijom.
 
Izgradnja sustava prevencije kažnjivih radnji kao i svih drugih društveno neprihvatljivih ponašanja kontinuiran je i dugotrajan proces koji dugoročno donosi značajne rezultate. U provođenju mjera prevencije kriminaliteta policija ne postupa samostalno, već surađuje sa zajednicom u cjelini, državnim i lokalnim tijelima, organizacijama civilnog društva, privatnim sektorom, građanima, medijima, međunarodnim organizacijama i svim društvenim subjektima koji mogu doprinijeti sigurnosti zajednice i pojedinca. Na ovim stranicama naći ćete niz korisnih savjeta, koji se odnose na prevenciju različitih kaznenih djela.
Za sve dodatne upite stojimo Vam na raspolaganju, te nam se možete obratiti elektronskom poštom na adresu splitsko-dalmatinska@policija.hr ili na gore navedene brojeve telefona.