Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

Obavlja poslove prijavništva (prebivalište, boravište, adresa stanovanja), određivanja matičnog broja građana, izdavanja uvjerenja te osobnih, putnih i prometnih dozvola, zatim poslove registracije i odjave vozila te izdavanja vozačkih dozvola i dozvola za nabavu, držanje i nošenje oružja, vodi postupak u svezi hrvatskog državljanstva, te statusa stranaca.

Pruža stručnu pomoć  i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja.

U Pisarnici Policijske uprave građani mogu predati različite podneske (zamolbe, zahtjeve, predstavke i sl.), uz dokaz o postojanju opravdanog interesa za dostavu traženih podataka te uz propisani iznos upravne pristojbe te također predaju prijave na raspisani natječaj.