Sektor kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području policijske uprave te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na svom području u organizaciji prevencije i represije kriminala. Obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć. Sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala.

U sklopu kriminalističko-obavještajnog procesa prikupljaju se, obrađuju, interpretiraju, objedinjavaju, procjenjuju i analiziraju podaci.
Analiziraju se stanja i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta koji organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima, utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprječavanju počinjenja kaznenih djela općeg kriminaliteta i procesuiranja počinitelja.

Analiziraju se stanje i pojave kriminaliteta gdje su počinitelji maloljetnici odnosno, kaznena djela počinjena na štetu djece i maloljetnika.

U sklopu sektora  kriminalističke policije vode se kriminalističke evidencije; obavljaju poslovi identifikacije osoba; neposredno provodi aktivnosti na planu potražne djelatnosti.

Prikupljaju se, analiziraju i prate podaci koji ukazuju na kriminalno djelovanje skupina i pojedinaca iz područja organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja.

Prate se i izučavaju stanja i pojave u području proizvodnje, krijumčarenja, prodaje i zlouporabe droga.

Analizira se stanje i pojavni oblici korupcije, prikrivanja protuzakonito dobivenog novca, kompjutorskog kriminaliteta, zaštite intelektualnog vlasništva i drugih kaznenih djela u gospodarskom poslovanju.