Zakon o strancima: način ponošenja zahtjeva u Policijskoj postaji Hvar

Slika /PU_SD/Slike/pp hvar.JPG
Policijska uprava splitsko-dalmatinska obavještava poslodavce sa područja nadležnosti Policijske postaje Hvar o načinu podnošenja zahtjeva koji se odnose na primjenu Zakona o strancima.
  • Zahtjevi za izdavanje prve dozvole za boravak i rad za koje je potrebno mišljenje HZZ podnose se na uobičajeni način preko zajedničke platforme MUP/HZZ
  • Zahtjevi za sezonske dozvole, produženje postojećih dozvola, te dozvole bez suglasnosti HZZ dostavljaju se elektronskim putem na adresu: radna.dozvola.hvar@mup.hr
  • Zahtjevi za izdavanje potvrda o prijavi rada bez izdavanja dozvole za boravak i rad dostavljaju se elektronskim putem na adresu: st.sidup@mup.hr
 
Na istu adresu elektronskim putem dostavljaju se i ostali osobni zahtjevi i prijave za privremeni i stalni boravak državljana trećih država i državljana europskog gospodarskog prostora te se mogu zatražiti i svi podaci o statusu zaprimljenih zahtjeva.
 

Stranica